Summary report

KLÍMA Ondřej. Souhrnná výzkumná zpráva projektu Dermatoglyphix. Brno: Masaryk University, 2017.
Publication language:czech
Original title:Souhrnná výzkumná zpráva projektu Dermatoglyphix
Title (en):Summary research report of Dermatoglyphix project
Pages:1-5
Place:Brno, CZ
Year:2017
Publisher:Masaryk University
Keywords
Dermatoglyphics, finger prints, palm prints
Annotation
The report is focused on a description of developed software for finger prints and palm prints annotation.

Your IPv4 address: 3.226.251.81
Switch to https