Technical report

POLČÁK Libor. Co skrývá síť BitTorrent?. FIT-TR-2018-05, Brno, 2018.
Publication language:czech
Original title:Co skrývá síť BitTorrent?
Pages:10
Place:FIT-TR-2018-05, Brno, CZ
Year:2018
Files: 
+Type Name Title Size Last modified
icontr.pdf514 KB2018-12-13 11:28:48
^ Select all
With selected:
Abstract
Síť BitTorrent je v současné době nejčastěji používanou overlay sítí pro výměnu souborů. Z pohledu bezpečnostního výzkumu se nabízí několik výzkumných otázek. Tato technická zpráva se zabývá jejich hledáním. Pro snadnější orientaci a seznámení čtenáře s problémem obsahuje zpráva také základní terminologii související se síti BitTorrent.
BibTeX:
@TECHREPORT{
   author = {Libor Pol{\v{c}}{\'{a}}k},
   title = {Co skr{\'{y}}v{\'{a}} s{\'{i}}{\v{t}} BitTorrent?},
   pages = 10,
   year = 2018,
   location = {FIT-TR-2018-05, Brno, CZ},
   language = {czech},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.en.iso-8859-2?id=11885}
}

Your IPv4 address: 3.226.251.81
Switch to https