Technical report

POLČÁK Libor. Základní informace o síti Tor. FIT-TR-2017-01, Brno, 2017.
Publication language:czech
Original title:Základní informace o síti Tor
Pages:18
Place:FIT-TR-2017-01, Brno, CZ
Year:2017
Files: 
+Type Name Title Size Last modified
icontr.pdf5,09 MB2017-12-20 15:52:26
^ Select all
With selected:
Abstract
Síť Tor nabízí svým uživatelům anonymitu nad rámec poskytovaný běžně využívanými protokoly Internetu. Tato technická zpráva obsahuje základní seznámení s fungováním sítě Tor a možnostmi prolomení anonymity poskytované síti Tor. Tato práce poskytuje souhrn dříve publikovaných informací a je primárně určená čtenářům s nízkým, nebo žádným povědomím o fungování sítě Tor.
BibTeX:
@TECHREPORT{
   author = {Libor Pol{\v{c}}{\'{a}}k},
   title = {Z{\'{a}}kladn{\'{i}} informace o s{\'{i}}ti Tor},
   pages = 18,
   year = 2017,
   location = {FIT-TR-2017-01, Brno, CZ},
   language = {czech},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php?id=11513}
}

Your IPv4 address: 18.232.124.77
Switch to https