Summary report

GRÉGR Matěj. Souhrnná zpráva k projektu DDoS ochrana člena sdružení CESNET. Brno: CESNET National Research and Education Network, 2017.
Publication language:czech
Original title:Souhrnná zpráva k projektu DDoS ochrana člena sdružení CESNET
Title (en):DDoS Project Summary Report
Pages:1-2
Place:Brno, CZ
Year:2017
Publisher:CESNET National Research and Education Network
Keywords
DDoS, security, IPv6, 40Gbps
Annotation
The summary report summarizes the results of the DDoS project protection of the CESNET member of the CESNET Association z.s.p.o. for 2017.

Your IPv4 address: 3.83.192.109
Switch to https