Journal article

VÍDEŇSKÝ František and ZBOŘIL František. Strojové rozpoznávání rodových erbů. Genealogické a heraldické informace. Brno: THE MORAVIAN GENEALOGICAL AND HERALDIC SOCIETY, 2018, vol. 22, no. 1, pp. 73-82. ISSN 0862-8963.
Publication language:czech
Original title:Strojové rozpoznávání rodových erbů
Title (en):Machine recognition of family coats of arms
Pages:73-82
Book:Genealogické a heraldické informace
Place:Brno, CZ
Year:2018
Journal:Genealogické a heraldické informace, Vol. 22, No. 1, Brno, CZ
ISSN:0862-8963
Publisher:THE MORAVIAN GENEALOGICAL AND HERALDIC SOCIETY
Keywords
Convolutional neural networks, Histograms of oriented gradients, Semantic segmentation, Active contours
Annotation
This article describes the design and development of the system for detection and recognition of whole coat of arms as well as each heraldic parts.
Abstract
Tento článek se zabývá návrhem systému, který dokáže nalézt
v obraze rodový erb, provést jeho dekompozici na jednotlivé součásti a ty dále klasifikovat dle heraldických pravidel. Dosud nebyl vytvořen systém, který by výše zmíněné funkce umožňoval. Tento článek představuje metody, pomocí kterých lze jednotlivé funkce implementovat a je diskutováno využití systému a jeho další možná rozšíření.
BibTeX:
@ARTICLE{
  author = {Franti{\v{s}}ek V{\'{i}}de{\v{n}}sk{\'{y}} and
	Franti{\v{s}}ek Zbo{\v{r}}il},
  title = {Strojov{\'{e}} rozpozn{\'{a}}v{\'{a}}n{\'{i}}
	rodov{\'{y}}ch erb{\r{u}}},
  pages = {73--82},
  booktitle = {Genealogick{\'{e}} a heraldick{\'{e}} informace},
  journal = {Genealogick{\'{e}} a heraldick{\'{e}} informace},
  volume = 22,
 number = 1,
  year = 2018,
  location = {Brno, CZ},
  publisher = {THE MORAVIAN GENEALOGICAL AND HERALDIC SOCIETY},
  ISSN = {0862-8963},
  language = {czech},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php?id=11649}
}

Your IPv4 address: 3.226.251.81
Switch to https