Článek ve sborníku konference

ČEKAN Ondřej a KOTÁSEK Zdeněk. Random Test Stimuli Generation Based on a Probabilistic Grammar. In: Proceedings of the 5th Prague Embedded Systems Workshop. Roztoky u Prahy: Fakulta informačních technologií ČVUT, 2017, s. 43-44. ISBN 978-80-01-06178-7.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Random Test Stimuli Generation Based on a Probabilistic Grammar
Název (cs):Náhodné generování testovacích stimulů založené na pravděpodobnostní gramatice
Strany:43-44
Sborník:Proceedings of the 5th Prague Embedded Systems Workshop
Konference:The 5th Prague Embedded Systems Workshop
Místo vydání:Roztoky u Prahy, CZ
Rok:2017
ISBN:978-80-01-06178-7
Vydavatel:Fakulta informačních technologií ČVUT
Klíčová slova
stimuli generation
probabilistic context-free grammar
constraints
Anotace
V našem výzkumu se zabýváme generováním testovacích stimulů pro různé systémy. Generováním stimulů rozumíme zkonstruování náhodných vstupních testovacích dat, které určují chování systému. V případě procesoru je stimulem program. V případě řídící jednotky robota je stimulem bludiště, které robot prochází. Architektura generování je založena na dvou vstupních strukturách, které popisují testovací stimul.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Ond{\v{r}}ej {\v{C}}ekan and Zden{\v{e}}k
	Kot{\'{a}}sek},
   title = {Random Test Stimuli Generation Based on a
	Probabilistic Grammar},
   pages = {43--44},
   booktitle = {Proceedings of the 5th Prague Embedded Systems Workshop},
   year = 2017,
   location = {Roztoky u Prahy, CZ},
   publisher = {Faculty of Information Technology, Czech Technical
	University},
   ISBN = {978-80-01-06178-7},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs.iso-8859-2?id=11465}
}

Vaše IPv4 adresa: 18.232.53.231
Přepnout na https