Článek ve sborníku konference

MRÁZEK Vojtěch, SÝS Marek, VAŠÍČEK Zdeněk, SEKANINA Lukáš a MATYÁŠ Václav. Evolving Boolean Functions for Fast and Efficient Randomness Testing. In: Proceedings of the Genetic and Evolutionary Computation Conference (GECCO '18). Kyoto: Association for Computing Machinery, 2018, s. 1302-1309. ISBN 978-1-4503-5618-3.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Evolving Boolean Functions for Fast and Efficient Randomness Testing
Název (cs):Evoluční návrh Boolovských funkcí pro rychlé a efektivní testování náhodnosti
Strany:1302-1309
Sborník:Proceedings of the Genetic and Evolutionary Computation Conference (GECCO '18)
Konference:Genetic and Evolutionary Computations Conference 2018
Místo vydání:Kyoto, JP
Rok:2018
ISBN:978-1-4503-5618-3
DOI:10.1145/3205455.3205518
Vydavatel:Association for Computing Machinery
Klíčová slova
Boolean function, genetic algorithm, statistical randomness testing
Anotace
Bezpečnost kryptografických algoritmů (jako jsou blokové a hashovací funkce) je často určena náhodnotí jejich výstupu. Tento článek prezentuje novou metodu pro testování statistické náhodnosti kryptografických funkcí. Metoda je založena na evoluřní konstrukci tzv. odlišovačů náhodností. Každý odlišovač je reprezentovaný jako Boolovský polynom v algebraické normální formě. Původní metoda využívající hledání hrubou silou je nahrazena evolučním algoritmem, který umožňuje lepší škálování. S pomocí navržené metody byly nalezeny odlišovací funkce stejné kvality, jako původním algoritmem. Ovšem rychlost hledání se zlepšila 40x. Navržený přístup umožnil efektivnější prohledávání prostoru Boolovských funkcí a získat komplexnější odlišovače v porovnání s původní metodou.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Vojt{\v{e}}ch Mr{\'{a}}zek and Marek S{\'{y}}s and
	Zden{\v{e}}k Va{\v{s}}{\'{i}}{\v{c}}ek and
	Luk{\'{a}}{\v{s}} Sekanina and V{\'{a}}clav
	Maty{\'{a}}{\v{s}}},
  title = {Evolving Boolean Functions for Fast and Efficient
	Randomness Testing},
  pages = {1302--1309},
  booktitle = {Proceedings of the Genetic and Evolutionary Computation
	Conference (GECCO '18)},
  year = 2018,
  location = {Kyoto, JP},
  publisher = {Association for Computing Machinery},
  ISBN = {978-1-4503-5618-3},
  doi = {10.1145/3205455.3205518},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs.iso-8859-2?id=11686}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.81.28.94
Přepnout na https