Článek ve sborníku konference

DELCROIX Marc, ŽMOLÍKOVÁ Kateřina, KINOSHITA Keisuke, OGAWA Atsunori a NAKATANI Tomohiro. Single Channel Target Speaker Extraction and Recognition with Speaker Beam. In: Proceedings of ICASSP 2018. Calgary: IEEE Signal Processing Society, 2018, s. 5554-5558. ISBN 978-1-5386-4658-8.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Single Channel Target Speaker Extraction and Recognition with Speaker Beam
Název (cs):Extrakce cílového mluvčího z jednoho kanálu a rozpoznávání s paprskem adaptovaným na mluvčího
Strany:5554-5558
Sborník:Proceedings of ICASSP 2018
Konference:IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing
Místo vydání:Calgary, CA
Rok:2018
ISBN:978-1-5386-4658-8
DOI:10.1109/ICASSP.2018.8462661
Vydavatel:IEEE Signal Processing Society
URL:http://www.fit.vutbr.cz/research/groups/speech/publi/2018/delcroix_icassp2018_0005554.pdf [PDF]
Klíčová slova
Speech Recognition, Speech mixtures, Speaker extraction, Adaptation, Robust ASR
Anotace
Článek pojednává o extrakci cílového mluvčího z jednoho kanálu a rozpoznávání s paprskem adaptovaným na mluvčího.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Marc Delcroix and Kate{\v{r}}ina
	{\v{Z}}mol{\'{i}}kov{\'{a}} and Keisuke Kinoshita
	and Atsunori Ogawa and Tomohiro Nakatani},
  title = {Single Channel Target Speaker Extraction and
	Recognition with Speaker Beam},
  pages = {5554--5558},
  booktitle = {Proceedings of ICASSP 2018},
  year = 2018,
  location = {Calgary, CA},
  publisher = {IEEE Signal Processing Society},
  ISBN = {978-1-5386-4658-8},
  doi = {10.1109/ICASSP.2018.8462661},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs.iso-8859-2?id=11721}
}

Vaše IPv4 adresa: 18.232.124.77
Přepnout na https