Článek ve sborníku konference

SEKANINA Lukáš, MRÁZEK Vojtěch a VAŠÍČEK Zdeněk. Design Space Exploration for Approximate Implementations of Arithmetic Data Path Primitives. In: 25th IEEE International Conference on Electronics Circuits and Systems (ICECS). Bordeaux: IEEE Circuits and Systems Society, 2018, s. 377-380. ISBN 978-1-5386-9562-3.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Design Space Exploration for Approximate Implementations of Arithmetic Data Path Primitives
Název (cs):Prozkoumání návrhových alternativ pro aproximované implementace aritmetických obvodů datové cesty
Strany:377-380
Sborník:25th IEEE International Conference on Electronics Circuits and Systems (ICECS)
Konference:25th IEEE International Conference on Electronics Circuits and Systems
Místo vydání:Bordeaux, FR
Rok:2018
ISBN:978-1-5386-9562-3
DOI:10.1109/icecs.2018.8618048
Vydavatel:IEEE Circuits and Systems Society
Soubory: 
+Typ Jméno Název Vel. Poslední změna
iconICECS 2018 paper.pdf989 KB2019-01-03 13:53:54
^ Vybrat vše
S vybranými:
Klíčová slova
approximate circuit, dot product, Pareto front, parameter estimation
Anotace
Zatímco odborná literatura poskytuje detailní analýzu možností aproximace pro elementární aritmetické obvody, mnohem méně znalostí je k dispozici pro aproximované implementace složitějších prvků datových cest (např. skalární součin), protože je obtížné přesně analyzovat jejich kvalitu a další parametry. V článku je provedena detailní analýza možností aproximace obvodu, který realizuje dvourozměrný skalární součin tak, že využívá existující elementární detailně charakterizované aproximované komponenty dostupné v knihovnách. Navržená metoda umožňuje rychle odhadnout parametry kandidátní obvodové aproximace skalárního součinu. Metoda je využita pro získání řady implementací skalárního součinu, které vykazují různé kompromisy mezi přesností výpočtu a cenou.  
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Luk{\'{a}}{\v{s}} Sekanina and Vojt{\v{e}}ch
	Mr{\'{a}}zek and Zden{\v{e}}k
	Va{\v{s}}{\'{i}}{\v{c}}ek},
  title = {Design Space Exploration for Approximate
	Implementations of Arithmetic Data Path Primitives},
  pages = {377--380},
  booktitle = {25th IEEE International Conference on Electronics Circuits
	and Systems (ICECS)},
  year = 2018,
  location = {Bordeaux, FR},
  publisher = {IEEE Circuits and Systems Society},
  ISBN = {978-1-5386-9562-3},
  doi = {10.1109/icecs.2018.8618048},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs.iso-8859-2?id=11765}
}

Vaše IPv4 adresa: 34.238.189.171
Přepnout na https