Článek ve sborníku konference

SILNOVA Anna, BRUMMER Niko, GARCÍA-ROMERO Daniel, SNYDER David a BURGET Lukáš. Fast variational Bayes for heavy-tailed PLDA applied to i-vectors and x-vectors. In: Proceedings of Interspeech 2018. Hyderabad: International Speech Communication Association, 2018, s. 72-76. ISSN 1990-9772. Dostupné z: https://www.isca-speech.org/archive/Interspeech_2018/abstracts/2128.html
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Fast variational Bayes for heavy-tailed PLDA applied to i-vectors and x-vectors
Název (cs):Rychlý variační Bayes pro PLDA model s těžkým chvostem aplikovaný na i-vektory a x-vektory
Strany:72-76
Sborník:Proceedings of Interspeech 2018
Konference:Interspeech 2018
Místo vydání:Hyderabad, IN
Rok:2018
URL:https://www.isca-speech.org/archive/Interspeech_2018/abstracts/2128.html
Časopis:Proceedings of Interspeech, roč. 2018, č. 9, FR
ISSN:1990-9772
DOI:10.21437/Interspeech.2018-2128
Vydavatel:International Speech Communication Association
URL:http://www.fit.vutbr.cz/research/groups/speech/publi/2018/silnova_interspeech2018_2128.pdf [PDF]
Klíčová slova
peaker recognition, variational Bayes, heavytailed PLDA
Anotace
Článek pojednává o rychlém variačním Bayes pro PLDA model s těžkým chvostem aplikovaný na i-vektory a x-vektory
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Anna Silnova and Niko Brummer and Daniel
	Garc{\'{i}}a-Romero and David Snyder and
	Luk{\'{a}}{\v{s}} Burget},
  title = {Fast variational Bayes for heavy-tailed PLDA
	applied to i-vectors and x-vectors},
  pages = {72--76},
  booktitle = {Proceedings of Interspeech 2018},
  journal = {Proceedings of Interspeech},
  volume = 2018,
 number = 9,
  year = 2018,
  location = {Hyderabad, IN},
  publisher = {International Speech Communication Association},
  ISSN = {1990-9772},
  doi = {10.21437/Interspeech.2018-2128},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs.iso-8859-2?id=11837}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.81.28.94
Přepnout na https