Článek ve sborníku konference

WIGLASZ Michal a SEKANINA Lukáš. Cooperative Coevolutionary Approximation in HOG-based Human Detection Embedded System. In: 2018 IEEE Symposium Series on Computational Intelligence (SSCI 2018). Bengaluru: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2018, s. 1313-1320. ISBN 978-1-5386-9276-9.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Cooperative Coevolutionary Approximation in HOG-based Human Detection Embedded System
Název (cs):Kooperativní koevoluční aproximace v systému detekce osob založeném na HOG
Strany:1313-1320
Sborník:2018 IEEE Symposium Series on Computational Intelligence (SSCI 2018)
Konference:IEEE Symposium Series on Computational Intelligence 2018
Místo vydání:Bengaluru, IN
Rok:2018
ISBN:978-1-5386-9276-9
DOI:10.1109/SSCI.2018.8628910
Vydavatel:Institute of Electrical and Electronics Engineers
Soubory: 
+Typ Jméno -Název Vel. Poslední změna
iconSS-1146.pdf251 KB2018-11-30 14:21:33
^ Vybrat vše
S vybranými:
Klíčová slova
Přibližné počítání, kartézské genetické programování, kooperativní koevoluce, histogram orientovaných gradientů
Anotace
Extrakce rysů pomocí histogram orientovaných gradientů (HOG) je metoda počítačového vidění používaná ve vestavěných systémech pro detekci objektů jako jsou například lidé. Pomocí kooperativně koevolučního kartézského genetického programování (CGP) jsme využili odolnosti algoritmu HOG vůči chybám. Evolučně jsme vytvořili nové přibližné implementace funkcí arkus tangens a odmocniny, které se typicky používají pro výpočet orientace a velikosti gradientů. Po integraci nejlepších nalezených aproximací do SW implementace algoritmu HOG, byl vylepšen nejen čas výpočtu, ale také přesnost klasifikace v porovnání s přibližnými implementacemi vytvořených standardním CGP a také v porovnání se současnými přibližnými implementacemi. Jelikož evolučně vytvořený kód neobsahuje smyčky ani větvení, je vhodný pro následnou energeticky úspornou implementaci v HW.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Michal Wiglasz and Luk{\'{a}}{\v{s}} Sekanina},
  title = {Cooperative Coevolutionary Approximation in
	HOG-based Human Detection Embedded System},
  pages = {1313--1320},
  booktitle = {2018 IEEE Symposium Series on Computational Intelligence
	(SSCI 2018)},
  year = 2018,
  location = {Bengaluru, IN},
  publisher = {Institute of Electrical and Electronics Engineers},
  ISBN = {978-1-5386-9276-9},
  doi = {10.1109/SSCI.2018.8628910},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=11695}
}

Vaše IPv4 adresa: 100.24.209.47
Přepnout na https