Článek ve sborníku konference

KOCINA Filip, NEČASOVÁ Gabriela, VEIGEND Petr, CHALOUPKA Jan, ŠÁTEK Václav a KUNOVSKÝ Jiří. Modelling VLSI Circuits Using Taylor Series. In: 14th International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics. Rhodes: American Institute of Physics, 2017, s. 1-4. ISSN 0094-243X. Dostupné z: https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85026660763&doi=10.1063%2f1.4992513&partnerID=40&md5=0e83afba5815f966767b37db2d783622
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Modelling VLSI Circuits Using Taylor Series
Název (cs):Modelování VLSI obvodů pomocí metoy Taylorovy řady
Strany:1-4
Sborník:14th International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics
Konference:14rd International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics
Místo vydání:Rhodes, GR
Rok:2017
URL:https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85026660763&doi=10.1063%2f1.4992513&partnerID=40&md5=0e83afba5815f966767b37db2d783622
Časopis:AIP Conference Proceedings - American Institute of Physics, č. 1863, US
ISSN:0094-243X
DOI:10.1063/1.4992513
Vydavatel:American Institute of Physics
Klíčová slova
Modern Taylor Series Method, Capacitor Substitution Method, ordinary differential equations, electronic circuits
Anotace
Tento článek se zabývá nahrazením hradel CMOS RC obvodem (jedná se o hradla NAND, NOR a invertor). Z článku je zjevné, že pro řešení těchto obvodů je nutné použít velmi přesnou a rychlou numerickou metodu.Proto byla zvolena Metoda Taylorovy řady, která automaticky během výpočtu volí řád metody a umožňuje použít větší integrační krok při zachování požadované přesnosti.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Filip Kocina and Gabriela Ne{\v{c}}asov{\'{a}} and
	Petr Veigend and Jan Chaloupka and V{\'{a}}clav
	{\v{S}}{\'{a}}tek and Ji{\v{r}}{\'{i}}
	Kunovsk{\'{y}}},
  title = {Modelling VLSI Circuits Using Taylor Series},
  pages = {1--4},
  booktitle = {14th International Conference of Numerical Analysis and
	Applied Mathematics},
  journal = {AIP Conference Proceedings - American Institute of Physics},
 number = 1863,
  year = 2017,
  location = {Rhodes, GR},
  publisher = {American Institute of Physics},
  ISSN = {0094-243X},
  doi = {10.1063/1.4992513},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=11228}
}

Vaše IPv4 adresa: 35.175.200.4
Přepnout na https