Článek ve sborníku konference

NEČASOVÁ Gabriela, KOCINA Filip, VEIGEND Petr, CHALOUPKA Jan, ŠÁTEK Václav a KUNOVSKÝ Jiří. Solving Wave Equation Using Finite Differences and Taylor Series. In: 14th International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics. Rhodes: American Institute of Physics, 2017, s. 1-4. ISSN 0094-243X. Dostupné z: https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85026674709&doi=10.1063%2f1.4992649&partnerID=40&md5=b88ab101cdb7526960c61ac740a9c1e2
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Solving Wave Equation Using Finite Differences and Taylor Series
Název (cs):Řešení vlnové rovnice s využitím konečných diferencí a Taylorovy řady
Strany:1-4
Sborník:14th International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics
Konference:14rd International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics
Místo vydání:Rhodes, GR
Rok:2017
URL:https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85026674709&doi=10.1063%2f1.4992649&partnerID=40&md5=b88ab101cdb7526960c61ac740a9c1e2
Časopis:AIP Conference Proceedings - American Institute of Physics, č. 1863, US
ISSN:0094-243X
DOI:10.1063/1.4992649
Vydavatel:American Institute of Physics
Klíčová slova
Wave equation, differential equations, Taylor series, finite dfferences scheme
Anotace
Článek se zabývá numerickým řešením parciálních diferenciálních rovnic, zvláště vlnové rovnice. Pro získání numerického řešení jsou použity dvaě metody. Metoda konečných diferencí je použita pro převod vlnové rovnice na soustavu obyčejných diferenciálních rovnic. Je použito několik typů diferenčních vzorců.
Metoda Taylorovy řady umožňuje řešit obyčejné diferenciální rovnice numericky. Důležitou vlastností metody je automatická volba řádu metody tj. použití tolika členů Taylorovy řady, kolik je požadováno pro zachování nastavené přesnosti výpočtu.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Gabriela Ne{\v{c}}asov{\'{a}} and Filip Kocina and
	Petr Veigend and Jan Chaloupka and V{\'{a}}clav
	{\v{S}}{\'{a}}tek and Ji{\v{r}}{\'{i}}
	Kunovsk{\'{y}}},
  title = {Solving Wave Equation Using Finite Differences and
	Taylor Series},
  pages = {1--4},
  booktitle = {14th International Conference of Numerical Analysis and
	Applied Mathematics},
  journal = {AIP Conference Proceedings - American Institute of Physics},
 number = 1863,
  year = 2017,
  location = {Rhodes, GR},
  publisher = {American Institute of Physics},
  ISSN = {0094-243X},
  doi = {10.1063/1.4992649},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=11229}
}

Vaše IPv4 adresa: 35.173.234.237
Přepnout na https