Článek ve sborníku konference

MATOUŠEK Jiří, ANTICHI Gianni, LUČANSKÝ Adam, MOORE Andrew W. a KOŘENEK Jan. ClassBench-ng: Recasting ClassBench After a Decade of Network Evolution. In: 2017 ACM/IEEE Symposium on Architectures for Networking and Communications Systems. Beijing: IEEE Computer Society, 2017, s. 204-216. ISBN 978-1-5090-6386-4.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:ClassBench-ng: Recasting ClassBench After a Decade of Network Evolution
Název (cs):ClassBench-ng: přepracování nástroje ClassBench po desetiletí evoluce počítačových sítí
Strany:204-216
Sborník:2017 ACM/IEEE Symposium on Architectures for Networking and Communications Systems
Konference:13th ACM/IEEE Symposium on Architectures for Networking and Communications Systems
Místo vydání:Beijing, CN
Rok:2017
ISBN:978-1-5090-6386-4
DOI:10.1109/ANCS.2017.33
Vydavatel:IEEE Computer Society
Klíčová slova
ClassBench, OpenFlow, packet classification
Anotace
Evoluce Internetu je živena neustále narůstajícím počtem požadavků uživatelů po nových aplikacích a službách. Tyto požadavky byly uspokojovány díky neutuchajícímu výzkumnému úsilí, jež vedlo k postupným změnám Internetu. Nástup nových technologií v oblasti protokolů (IPv6) a síťových architektur (softwarově definované sítě) přinesl nové výzvy pro návrháře sítového hardware. Konkrétně s protokoly IPv6 a OpenFlow narostla složitost problému klasifikace síťového provozu podle zadaných pravidel, což vedlo výzkumníky k návrhu nových algoritmů pro klasifikaci paketů, které by byly schopné udržet tempo s neustálým nárůstem přenosových rychlostí.


Nemalá část výzkumného úsilí v této oblasti využívá k vylepšení klasifikačních technik charakteristických vlastností sad klasifikačních pravidel. Výzkum v rámci IPv4 sítí proto doposud těžil z dostupnosti malého počtu reálných sad pravidel a také z možnosti generovat sady syntetických pravidel, například pomocí nástroje ClassBench. S ohledem na analýzu klasifikačních pravidel z reálného prostředí představuje tato práce open source nástroj ClassBench-ng, který umožňuje generovat sady syntetických pravidel založených na IPv4, IPv6 a OpenFlow při zachování vlastností odpovídajících sadám reálných pravidel. Věříme, že podobně jako ClassBench v uplynulém desetiletí, i ClassBench-ng může uspokojit požadavky dnešních výzkumníků a podpořit tak výzkum v oblasti klasifikace síťového provozu.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Ji{\v{r}}{\'{i}} Matou{\v{s}}ek and Gianni Antichi
	and Adam Lu{\v{c}}ansk{\'{y}} and W. Andrew Moore
	and Jan Ko{\v{r}}enek},
  title = {ClassBench-ng: Recasting ClassBench After a Decade
	of Network Evolution},
  pages = {204--216},
  booktitle = {2017 ACM/IEEE Symposium on Architectures for Networking and
	Communications Systems},
  year = 2017,
  location = {Beijing, CN},
  publisher = {IEEE Computer Society},
  ISBN = {978-1-5090-6386-4},
  doi = {10.1109/ANCS.2017.33},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=11317}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.81.28.94
Přepnout na https