Článek ve sborníku konference

DVOŘÁK Michal, DRAHANSKÝ Martin, KEMPTER Guido, MOHELNÍKOVÁ Jitka, LUŽA Radim, RITTER Walter a KÜNZ Andreas. Usability and Quality of Light Sources for Households. In: Beiträge zum Usability Day XV - Umgebungsunterstütztes Leben. Dornbirn: Pabst Science Publishers, 2017, s. 125-133. ISBN 978-3-95853-316-5.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Usability and Quality of Light Sources for Households
Název (cs):Použitelnost a kvalita světelných zdrojů pro domácnosti
Strany:125-133
Sborník:Beiträge zum Usability Day XV - Umgebungsunterstütztes Leben
Konference:uDay XV - Umgebungsunterstütztes Leben
Místo vydání:Dornbirn, AT
Rok:2017
ISBN:978-3-95853-316-5
Vydavatel:Pabst Science Publishers
Klíčová slova
světelný zdroj, kvalita, domácnost
Anotace
S rapidím rozšířením technologií inteligentních domů se stávají světelné zdroje součástí tohoto ekosystému. Jelikož jsou jednotlivé parametry daných světelných zdrojů většinou neznámé a neměřitelné uživateli, bylo cílem tohoto článku identifikovat světelné zdroje, které nejen odpovídají patřičným regulativům, ale také zda neinterferují s jinými zařízeními a poskytují obyvatelům takovou kvalitu světla, která nezhorší jejich každodenní činnosti.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Michal Dvo{\v{r}}{\'{a}}k and Martin
	Drahansk{\'{y}} and Guido Kempter and Jitka
	Moheln{\'{i}}kov{\'{a}} and Radim Lu{\v{z}}a and
	Walter Ritter and Andreas K{\"{u}}nz},
   title = {Usability and Quality of Light Sources for
	Households},
   pages = {125--133},
   booktitle = {Beitr{\"{a}}ge zum Usability Day XV -
	Umgebungsunterst{\"{u}}tztes Leben},
   year = 2017,
   location = {Dornbirn, AT},
   publisher = {Pabst Science Publishers},
   ISBN = {978-3-95853-316-5},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=11360}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.227.233.6
Přepnout na https