Článek ve sborníku konference

DRAHANSKÝ Martin, MEISTER Torsten a NEZHYBA Ondřej. Sicherheit für intelligente Häuser. In: Beiträge zum Usability Day XV - Umgebungsunterstütztes Leben. Dornbirn: Pabst Science Publishers, 2017, s. 64-69. ISBN 978-3-95853-316-5.
Jazyk publikace:němčina
Název publikace:Sicherheit für intelligente Häuser
Název (cs):Bezpečnost inteligentních domů
Název (en):Security of smart homes
Strany:64-69
Sborník:Beiträge zum Usability Day XV - Umgebungsunterstütztes Leben
Konference:uDay XV - Umgebungsunterstütztes Leben
Místo vydání:Dornbirn, AT
Rok:2017
ISBN:978-3-95853-316-5
Vydavatel:Pabst Science Publishers
Klíčová slova
inteligentní dům, bezpečnost, autentizace, IoT
Anotace
Článek prezentuje jednotlivé prvky inteligentního domu. Popisuje jejich drátové či bezdrátové propojení a diskutuje zejména zajištění jejich bezpečnosti v inteligentních domech, avšak dotýká se i autentizačních metod (např. biometrie). Konkrétní příklad společnosti Touchless Biometric Systems AG je představen na konci.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Martin Drahansk{\'{y}} and Torsten Meister and
	Ond{\v{r}}ej Nezhyba},
   title = {Sicherheit f{\"{u}}r intelligente
	H{\"{a}}user},
   pages = {64--69},
   booktitle = {Beitr{\"{a}}ge zum Usability Day XV -
	Umgebungsunterst{\"{u}}tztes Leben},
   year = 2017,
   location = {Dornbirn, AT},
   publisher = {Pabst Science Publishers},
   ISBN = {978-3-95853-316-5},
   language = {german},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=11361}
}

Vaše IPv4 adresa: 34.239.158.107
Přepnout na https