Článek ve sborníku konference

VAŠÍČEK Zdeněk. Relaxed equivalence checking: a new challenge in logic synthesis. In: Proceedings 2017 IEEE 20th International Symposium on Design and Diagnotics of Electronic Circuit & Systems. Dresden: IEEE Computer Society, 2017, s. 1-6. ISBN 978-1-5386-0472-4.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Relaxed equivalence checking: a new challenge in logic synthesis
Název (cs):Přibližná ekvivalence: nový problém logické syntézy
Strany:1-6
Sborník:Proceedings 2017 IEEE 20th International Symposium on Design and Diagnotics of Electronic Circuit & Systems
Konference:20th IEEE International Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems 2017
Místo vydání:Dresden, DE
Rok:2017
ISBN:978-1-5386-0472-4
DOI:10.1109/DDECS.2017.7968435
Vydavatel:IEEE Computer Society
Klíčová slova
equivalence checking, relaxed equivalence checking, logic circuits, formal techniques, sat solvers, binary decision diagrams
Anotace

Funkční ekvivalence je takřka neodmyslitelnou součástí každého syntézního nástroje. Formální ekvivalence je jedním z klíčových nástrojů, který dovoluje syntéze garantovat, že dva obvody reprezentují stejnou logickou funkci. Nástroje formální ekvivalence prošly mnohaletým vývojem a umožňují řešit komplexní problémy, tj. obvody obsahující miliony hradel. S příchodem konceptu přibližného počítání se však objevil problém nový - otázka formální přibližné ekvivalence.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Zden{\v{e}}k Va{\v{s}}{\'{i}}{\v{c}}ek},
  title = {Relaxed equivalence checking: a new challenge in
	logic synthesis},
  pages = {1--6},
  booktitle = {Proceedings 2017 IEEE 20th International Symposium on Design
	and Diagnotics of Electronic Circuit \& Systems},
  year = 2017,
  location = {Dresden, DE},
  publisher = {IEEE Computer Society},
  ISBN = {978-1-5386-0472-4},
  doi = {10.1109/DDECS.2017.7968435},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=11410}
}

Vaše IPv4 adresa: 18.232.124.77
Přepnout na https