Článek ve sborníku konference

DVOŘÁK Michal a DRAHANSKÝ Martin. Security of Hand Geometry. In: Proceedings of Conference SPI 2017. Brno: Univerzita Obrany, 2017, s. 17-29. ISBN 978-80-7231-414-0.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Security of Hand Geometry
Název (cs):Bezpečnost geometrie ruky
Strany:17-29
Sborník:Proceedings of Conference SPI 2017
Konference:Security and Protection of Information 2017
Místo vydání:Brno, CZ
Rok:2017
ISBN:978-80-7231-414-0
Vydavatel:Univerzita Obrany
Klíčová slova
biometrie, 2D geometrie ruky, 3D geometrie ruky, strukturované světlo, 3D skenr, řádkový skenr
Anotace
Jak můžeme spolehlivě identifikovat osobu nebo ověřit identitu osob a jak spolehlivá tato metoda? Biometrické řešení tohoto problému, vychází z myšlenky, že pro určení totožnosti člověka potřebujeme jen některé z jeho fyzických rozměrů. Mnoho dnešních bezpečnostních systémů identifikuje lidi, na základě jejich biometrických údajů, nejčastěji pak otisky prstů, příznaky obličeje nebo sítnice. Tyto systémy však nejsou použitelné v každé situaci, ať už kvůli environmentálním, cenovým nebo jiným důvodům, a může být vyžadována jiná metoda. Geometrie ruky představuje alternativní přístup k identifikaci a verifikaci osoby, který není zatížen komplikacemi jiných metod, jako je umístění v oblastech, kde je potřeba zakrýt obličej nebo kde mohou být otisky prstů nečitelné (nečisté prostředí).
V tomto článku bude popsána biometrie geometrie ruky a její výhody a nevýhody z hlediska bezpečnosti. Jak je možné nevýhody překonat existujícím či novými metodami. Zatím existující systémy používající ruční biometrii převážně analyzují 2D projekci ruky, její siluetu, která se získává staticky. Vzhledem k tomu, že statická akvizice představuje možný vektor útoku na tento systém, bude představen způsob dynamického získávání geometrie ruky pomocí lineárního skeneru. Největším limitujícím faktorem bránícím rozšíření této technologie je však poměrně nízká entropie siluety, která omezuje maximální rozměr databáze a zvyšuje FAR a FRR, a proto i její využití. Tento článek se také věnuje, 3D snímání, následné analýza 3D modelu a jak může vést k vyšší bezpečnosti biometrického systému a větším databázím. V závěru se věnujeme myšlence jak lze kombinovat technologii line scan a 3D akvizici.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Michal Dvo{\v{r}}{\'{a}}k and Martin
	Drahansk{\'{y}}},
   title = {Security of Hand Geometry},
   pages = {17--29},
   booktitle = {Proceedings of Conference SPI 2017},
   year = 2017,
   location = {Brno, CZ},
   publisher = {University of Defence in Brno},
   ISBN = {978-80-7231-414-0},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=11413}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.81.28.94
Přepnout na https