Článek ve sborníku konference

NEČASOVÁ Gabriela, KUNOVSKÝ Jiří a ŠÁTEK Václav. Numerical Solution of Wave Equation Using Higher Order Methods. In: 15th International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics. Thessaloniki: American Institute of Physics, 2017, s. 1-4. ISBN 978-0-7354-1690-1. Dostupné z: https://aip.scitation.org/doi/10.1063/1.5043964
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Numerical Solution of Wave Equation Using Higher Order Methods
Název (cs):Numerické řešení vlnové rovnice metodami vyšších řádů
Strany:1-4
Sborník:15th International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics
Konference:15th International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics
Místo vydání:Thessaloniki, GR
Rok:2017
URL:https://aip.scitation.org/doi/10.1063/1.5043964
ISBN:978-0-7354-1690-1
DOI:10.1063/1.5043964
Vydavatel:American Institute of Physics
Klíčová slova
PDE, ODE, Method of Lines, MTSM, difference formulas
Anotace
Tento článek se zabývá numerickým řešením parciálních diferenciálních rovnic.  Pro experimenty byla zvolena jednorozměrná vlnová rovnice. Tato rovnice je metodou přímek převedena na soustavu obyčejných diferenciálních rovnic. Časová oblast zůstává spojitá a řešení je provedeno pomocí metody Taylorovy řady. Prostorová doména je diskretizována pomocí diferenčních vzorců vysokého řádu, které mohou být nestabilní. V článku je také diskutována nutnost použití rozšířené aritmetiky. Jako ukázkový diferenční vzorec vyššího řádu byla zvolena sedmibodová aproximace.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Gabriela Ne{\v{c}}asov{\'{a}} and Ji{\v{r}}{\'{i}}
	Kunovsk{\'{y}} and V{\'{a}}clav {\v{S}}{\'{a}}tek},
  title = {Numerical Solution of Wave Equation Using Higher
	Order Methods},
  pages = {1--4},
  booktitle = {15th International Conference of Numerical Analysis and
	Applied Mathematics},
  year = 2017,
  location = {Thessaloniki, GR},
  publisher = {American Institute of Physics},
  ISBN = {978-0-7354-1690-1},
  doi = {10.1063/1.5043964},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=11417}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.227.233.6
Přepnout na https