Článek ve sborníku konference

KLÍMA Ondřej, CHROMÝ Adam, KLEPÁRNÍK Petr, ŠPANĚL Michal a ZEMČÍK Pavel. Model-based Radiostereometric Analysis Using Intensity-based 2D/3D Registration Pipeline: Feasibility Study. In: Conference Materials and Posters of Spring Conference on Computer Graphics SCCG 2017. Mikulov: Vysoké učení technické v Brně, 2017, s. 31-33. ISSN 1335-5694.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Model-based Radiostereometric Analysis Using Intensity-based 2D/3D Registration Pipeline: Feasibility Study
Název (cs):Studie proveditelnosti modelové radiostereometrické analýzy využívající intenzitní 2D/3D registraci
Strany:31-33
Sborník:Conference Materials and Posters of Spring Conference on Computer Graphics SCCG 2017
Konference:Spring Conference on Computer Graphics 2017
Místo vydání:Mikulov, CZ
Rok:2017
Časopis:Proceeding of Spring Conference on Computer Graphics, roč. 2017, č. 5, Bratislava, SK
ISSN:1335-5694
Vydavatel:Vysoké učení technické v Brně
Klíčová slova
Radiostereometric analysis, Implant migration, 2D/3D registration, Levenberg-Marquardt optimization
Anotace
Metody modelové radiostereometrické analýzy (MBRSA) ve většině případů využívají 2D/3D registraci založenou na hranách detekovaných v rentgenových snímcích. V této studii se zaměřujeme na využitelnost intenzitní 2D/3D registrace na poli radiostereometrické analýzy. Pro testování využitelnosti jsme vytvořili sadu umělých i skutečných párových rentgenových snímků kovové dlahy, určené pro zlomeniny vřetenní kosti. Výsledky testování ukazují dostatečnou přesnost intenzitní 2D/3D registrace a robustnost vůči obrazovým artefaktům. Vyhodnocení s využitím umělých rentgenových snímků dosáhlo srovnatelné přesnosti jako metoda založená na nepřekrývajících se oblastí (NOA). Registrace s reálnými rentgenovými snímky nevyžadovala předzpracování vstupních obrázků a nebyla významně ovlivněna přítomností kovových šroubů k přichycení kosti. Tato studie představuje úvodní část probíhajícího výzkumu.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Ond{\v{r}}ej Kl{\'{i}}ma and Adam Chrom{\'{y}} and
	Petr Klep{\'{a}}rn{\'{i}}k and Michal
	{\v{S}}pan{\v{e}}l and Pavel Zem{\v{c}}{\'{i}}k},
  title = {Model-based Radiostereometric Analysis Using
	Intensity-based 2D/3D Registration Pipeline:
	Feasibility Study},
  pages = {31--33},
  booktitle = {Conference Materials and Posters of Spring Conference on
	Computer Graphics SCCG 2017},
  journal = {Proceeding of Spring Conference on Computer Graphics},
  volume = 2017,
 number = 5,
  year = 2017,
  location = {Mikulov, CZ},
  publisher = {Brno University of Technology},
  ISSN = {1335-5694},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=11439}
}

Vaše IPv4 adresa: 34.204.179.0
Přepnout na https