Článek ve sborníku konference

WIGLASZ Michal a SEKANINA Lukáš. Evolutionary Approximation of Gradient Orientation Module in HOG-based Human Detection System. In: 2017 IEEE Global Conference on Signal and Information Processing GlobalSIP 2017. Montreal: IEEE Signal Processing Society, 2017, s. 1300-1304. ISBN 978-1-5090-5989-8.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Evolutionary Approximation of Gradient Orientation Module in HOG-based Human Detection System
Název (cs):Evoluční aproximace výpočtu orientace gradientu v systému detekce osob založeném na HOG
Strany:1300-1304
Sborník:2017 IEEE Global Conference on Signal and Information Processing GlobalSIP 2017
Konference:5th IEEE Global Conference on Signal and Information Processing
Místo vydání:Montreal, CA
Rok:2017
ISBN:978-1-5090-5989-8
Vydavatel:IEEE Signal Processing Society
Soubory: 
+Typ Jméno Název Vel. Poslední změna
icon0001300.pdf229 KB2017-11-20 19:34:43
^ Vybrat vše
S vybranými:
Klíčová slova
Functional approximation, Cartesian genetic programming, Histogram of oriented gradients
Anotace
Extrakce rysů pomocí histogram orientovaných gradientů (HOG) je metoda počítačového vidění používaná ve vestavěných systémech pro detekci objektů jako jsou například lidé. Pomocí kartézského genetického programování (CGP) jsme využili odolnosti algoritmu HOG vůči chybám. Evolučně jsme vytvořili nové přibližné implementace funkce arkus tangens, která se typicky používá pro výpočet orientace gradientů. Po integraci nejlepších nalezených aproximací do SW implementace algoritmu HOG, byl vylepšen nejen čas výpočtu, ale také přesnost klasifikace v porovnání s přesnou implementací a současnými přibližnými implementacemi.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Michal Wiglasz and Luk{\'{a}}{\v{s}} Sekanina},
   title = {Evolutionary Approximation of Gradient Orientation
	Module in HOG-based Human Detection System},
   pages = {1300--1304},
   booktitle = {2017 IEEE Global Conference on Signal and Information
	Processing GlobalSIP 2017},
   year = 2017,
   location = {Montreal, CA},
   publisher = {IEEE Signal Processing Society},
   ISBN = {978-1-5090-5989-8},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=11441}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.227.233.6
Přepnout na https