Článek ve sborníku konference

KRČMA Martin, LOJDA Jakub a KOTÁSEK Zdeněk. Triple Modular Redundancy Used in Field Programmable Neural Networks. In: Proceedings of IEEE East-West Design & Test Symposium. Novi Sad: IEEE Computer Society, 2017, s. 1-6. ISBN 978-1-5386-3298-7.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Triple Modular Redundancy Used in Field Programmable Neural Networks
Název (cs):TMR technika použitá na FPNN
Strany:1-6
Sborník:Proceedings of IEEE East-West Design & Test Symposium
Konference:15th IEEE EAST-WEST DESIGN & TEST SYMPOSIUM
Místo vydání:Novi Sad, RS
Rok:2017
ISBN:978-1-5386-3298-7
Vydavatel:IEEE Computer Society
Klíčová slova
Tripple Modular Redundancy, FPNN, Aritificial Neural networks, Fault Tolerance
Anotace
Tento článek prezentuje koncept FPNN určený pro implementaci neuronových sítí na různých úrovních přesnosti. Diskutuje použití techniky TMR pro zabezpečení odolnosti proti poruchám na různých úrovních aplikace. Je popsána implementace pomocí schémat a jsou prezentovány výsledky experimtnů s aplikací TMR a jejího vlivu na spotřebu zdrojů FPGA.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Martin Kr{\v{c}}ma and Jakub Lojda and
	Zden{\v{e}}k Kot{\'{a}}sek},
   title = {Triple Modular Redundancy Used in Field
	Programmable Neural Networks},
   pages = {1--6},
   booktitle = {Proceedings of IEEE East-West Design \& Test Symposium},
   year = 2017,
   location = {Novi Sad, RS},
   publisher = {IEEE Computer Society},
   ISBN = {978-1-5386-3298-7},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=11446}
}

Vaše IPv4 adresa: 35.175.200.4
Přepnout na https