Článek ve sborníku konference

MAREK Marcel, RYŠAVÝ Ondřej a VESELÝ Vladimír. Towards analysis of IP communication in a constrained environment of tactical radio networks. In: Proceedings of European Conference on the Engineering of Computer Based Systems. Larnaca: Association for Computing Machinery, 2017, s. 50-57. ISBN 978-1-4503-4843-0. Dostupné z: http://dl.acm.org/citation.cfm?id=3123790&CFID=978718268&CFTOKEN=91824999
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Towards analysis of IP communication in a constrained environment of tactical radio networks
Název (cs):Analýza IP komunikace v prostředí s omezenými zdroji
Strany:50-57
Sborník:Proceedings of European Conference on the Engineering of Computer Based Systems
Konference:5th European Conference on the Engineering of Computer Based Systems 2017
Místo vydání:Larnaca, CY
Rok:2017
URL:http://dl.acm.org/citation.cfm?id=3123790&CFID=978718268&CFTOKEN=91824999
ISBN:978-1-4503-4843-0
DOI:10.1145/3123779.3123790
Vydavatel:Association for Computing Machinery
Klíčová slovaAd Hoc Networks, Capacity Analysis and Optimization, Network Protocols, MANET, TCP/IP, good put, performance analysis, discrete simulation, Tactical Radios 

Anotace
Tento příspěvěk představuje analýzu TCP/IP komunikace v prostředí taktických sítí s omezenými zdroji. Cílem je vytvoření simulačního prostředí, ve kterém by bylo možné zjistit zdrjoe problémů, které je nutné překonat pro použití principů a protokolů TCP/IP v taktických sítích. Navržený postup je demonstrován na příkladu vybraných internetovývh protokolů. Pro protokol ARP je navržena úprava, která je v uvažovaném simulačním prostředí vyhodnocena. 
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Marcel Marek and Ond{\v{r}}ej Ry{\v{s}}av{\'{y}}
	and Vladim{\'{i}}r Vesel{\'{y}}},
  title = {Towards analysis of IP communication in a
	constrained environment of tactical radio networks},
  pages = {50--57},
  booktitle = {Proceedings of European Conference on the Engineering of
	Computer Based Systems},
  year = 2017,
  location = {Larnaca, CY},
  publisher = {Association for Computing Machinery},
  ISBN = {978-1-4503-4843-0},
  doi = {10.1145/3123779.3123790},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=11494}
}

Vaše IPv4 adresa: 18.232.124.77
Přepnout na https