Článek ve sborníku konference

VÍDEŇSKÝ František a ZBOŘIL František. Computer Aided Recognition and Classification of Coats of Arms. In: Proceedings ISDA 2017. Los Alamitos: Springer International Publishing, 2018, s. 63-73. ISBN 978-3-319-76347-7. ISSN 2194-5357.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Computer Aided Recognition and Classification of Coats of Arms
Název (cs):Počítačová podpora pro rozpoznávání a klasifikaci rodových erbů
Strany:63-73
Sborník:Proceedings ISDA 2017
Konference:17th International Conference on Intelligent Systems Design and Applications
Řada knih:Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 736
Místo vydání:Los Alamitos, US
Rok:2018
ISBN:978-3-319-76347-7
Časopis:Advances in Intelligent Systems and Computing, roč. 2018, č. 3, CZ
ISSN:2194-5357
DOI:10.1007/978-3-319-76348-4_7
Vydavatel:Springer International Publishing
Klíčová slova
Convolutional Neural Networks, Image Processing, Segmentation, Heraldy
Anotace
Článek pojednává o možnosti segmentace a klasifikace částí rodových erbů. K tomu byly použity konvoluční neuronové sítě, metoda orientovaných gradientů atd.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Franti{\v{s}}ek V{\'{i}}de{\v{n}}sk{\'{y}} and
	Franti{\v{s}}ek Zbo{\v{r}}il},
  title = {Computer Aided Recognition and Classification of
	Coats of Arms},
  pages = {63--73},
  booktitle = {Proceedings ISDA 2017},
  series = {Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 736},
  journal = {Advances in Intelligent Systems and Computing},
  volume = 2018,
 number = 3,
  year = 2018,
  location = {Los Alamitos, US},
  publisher = {Springer International Publishing},
  ISBN = {978-3-319-76347-7},
  ISSN = {2194-5357},
  doi = {10.1007/978-3-319-76348-4_7},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=11534}
}

Vaše IPv4 adresa: 34.238.189.171
Přepnout na https