Článek ve sborníku konference

ROZMAN Jaroslav, ZBOŘIL František a KOČÍ Radek. Possibilities of Creation of Community Genealogical Database with Semantic Information and Uncertainty. In: Conference on Big Data and Smart Computing (ICBDSC 2018). Casablanca, 2018, s. 1-5. ISBN 978-1-4503-5438-7.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Possibilities of Creation of Community Genealogical Database with Semantic Information and Uncertainty
Název (cs):Možnosti tvorby komunitní genealogické databáze se sémantickou informací a neurčitostí
Strany:1-5
Sborník:Conference on Big Data and Smart Computing (ICBDSC 2018)
Konference:International Conference on Big Data and Smart Computing
Místo vydání:Casablanca, MA
Rok:2018
ISBN:978-1-4503-5438-7
DOI:10.1145/3178461.3178465
Klíčová slova
genealogy, serial historical sources, church registers, land records, computer vision, database, uncertainty
Anotace
V článku je popsán návrh databázového systému pro přepisování záznamů ze serialních zdrojů, především z matričních záznamů. Pro tento úkol je důležité mít vhodnou databázi a komfortní uživatelské rozhraní. Vzhledem k tomu, že záznamy budou přepisovány především amatérskými genealogy, je nutné mít vytvořen jakýsi reputační systém, který bude určovat schopnosti přepisu v jednotlivých geografických a časových oblastech. Poslední část článku je zaměřena na získání sémantických informací. Tato část se dá považovat za nejdůležitějsí, neboť umožní získání takových informací, jako je průměrný počet dětí, průměrný věk při úmrtí a další.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Jaroslav Rozman and Franti{\v{s}}ek Zbo{\v{r}}il
	and Radek Ko{\v{c}}{\'{i}}},
   title = {Possibilities of Creation of Community
	Genealogical Database with Semantic Information
	and Uncertainty},
   pages = {1--5},
   booktitle = {Conference on Big Data and Smart Computing (ICBDSC 2018)},
   year = 2018,
   location = {Casablanca, MA},
   ISBN = {978-1-4503-5438-7},
   doi = {10.1145/3178461.3178465},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=11549}
}

Vaše IPv4 adresa: 100.24.209.47
Přepnout na https