Článek ve sborníku konference

HUSA Jakub a KALKREUTH Roman. A Comparative Study on Crossover in Cartesian Genetic Programming. In: Genetic Programming 21st European Conference, EuroGP 2018, Proceedings. Cham: Springer International Publishing, 2018, s. 203-219. ISBN 978-3-319-77553-1.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:A Comparative Study on Crossover in Cartesian Genetic Programming
Název (cs):Srovnávací studie o křížení v Kartézském genetickém Programování
Strany:203-219
Sborník:Genetic Programming 21st European Conference, EuroGP 2018, Proceedings
Konference:21st European Conference on Genetic Programming
Místo vydání:Cham, CH
Rok:2018
ISBN:978-3-319-77553-1
DOI:10.1007/978-3-319-77553-1_13
Vydavatel:Springer International Publishing
Klíčová slova
Cartesian Genetic Programming,Crossover,Comparative
Study
Anotace

Metoda kartézského genetického programování obvykle používá pouze jediný genetický operátor, mutaci. Zatím co vlastnosti mutace byly předmětem řady studií a její vliv na evoluční proces je tak dobře znám, vlastnosti operátoru křížení nejsou zdaleka tak dobře prozkoumány. Tento článek prezentuje srovnávací studii několika dříve navržených operátorů křížení CGP, a dále pak navrhuje jeden zcela nový operátor založený na principu vyměňování bloků fenotypu mezi rodiči. Provedené experimenty poskytují novou perspektivu na srovnávací studie CGP a obtíže spojené se spravedlivým srovnáním výsledků jednotlivých metod. Dosažené výsledky ukazují, že existují úlohy kde operátory křížení umožňují významně překonat výsledky poskytované standardní metodou (1 + lambda). Otázka nalezení univerzálního operátoru křížení v CGP však zůstává otevřena.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Jakub Husa and Roman Kalkreuth},
  title = {A Comparative Study on Crossover in Cartesian
	Genetic Programming},
  pages = {203--219},
  booktitle = {Genetic Programming 21st European Conference, EuroGP 2018,
	Proceedings},
  year = 2018,
  location = {Cham, CH},
  publisher = {Springer International Publishing},
  ISBN = {978-3-319-77553-1},
  doi = {10.1007/978-3-319-77553-1_13},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=11555}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.226.251.205
Přepnout na https