Článek ve sborníku konference

PRIVALOV Vladimir, BERAN Vítězslav a SMRŽ Pavel. Effectiveness of the Bag-of-Words approach on the object search problem in 3D domain. In: Proceedings of SCCG 2017. New York City, NY: Association for Computing Machinery, 2017, s. 138-145. ISBN 978-1-4503-5107-2.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Effectiveness of the Bag-of-Words approach on the object search problem in 3D domain
Název (cs):Efektivnost postupu Bag-of-Words na problému hledání objektů ve 3d doméně
Strany:138-145
Sborník:Proceedings of SCCG 2017
Konference:Spring Conference on Computer Graphics 2017
Místo vydání:New York City, NY, CZ
Rok:2017
ISBN:978-1-4503-5107-2
DOI:10.1145/3154353.3154365
Vydavatel:Association for Computing Machinery
Klíčová slova
Bag-of-Words, object search, large-scale datasets
Anotace
V této práci zkoumáme aplikaci přístupu Bag-of-Words pro úlohu hledání objektů ve 3D doméně. Řešení úloh vyhledávání obrazů, které pracují na datových sadách tisíců a milionů obrazů, prokázaly efektivnost přístupu Bag-of-Words. Dostupnost levných kamer RGB-D přineslo nárůst rozsáhlých datových sad 3D dat podobně jako jsou korpusy obrazů (např. RoboEarth). Výsledky takového šetření by mohly být užitečné pro mnoho robotických scénářů, jako je rozpoznávání místa z rozsáhlé datové sady vzorků míst získaných během dlouhodobého pozorování prostředí. První cíl našeho výzkumu ukázaný v tomto článku je zaměřen na citlivost přístupu Bag-of-Words na různé parametry (např. prostorové vzorkování, popis povrchu atd.) s ohledem na přesnost, stabilitu a robustnost. Experimenty se provádějí na dvou široce používaných datových sadách v úloze identifikace objektových instancí v 3D doméně.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Vladimir Privalov and V{\'{i}}t{\v{e}}zslav Beran
	and Pavel Smr{\v{z}}},
  title = {Effectiveness of the Bag-of-Words approach on the
	object search problem in 3D domain},
  pages = {138--145},
  booktitle = {Proceedings of SCCG 2017},
  year = 2017,
  location = {New York City, NY, CZ},
  publisher = {Association for Computing Machinery},
  ISBN = {978-1-4503-5107-2},
  doi = {10.1145/3154353.3154365},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=11640}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.226.251.81
Přepnout na https