Článek ve sborníku konference

GOLDMANN Tomáš, MARŠÁNOVÁ Lucie, NĚMCOVÁ Andrea, SMÍŠEK Radovan, SMITAL Lukáš a VÍTEK Martin. Automatic detection of P wave in ECG during ventricular extrasystoles. In: IFMBE Proceedings. Singapore: Springer International Publishing, 2018, s. 381-385. ISBN 978-981-10-9037-0. ISSN 1680-0737.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Automatic detection of P wave in ECG during ventricular extrasystoles
Název (cs):Automatická detekce P vlny v EKG během ventrikulárních extrasystolů
Strany:381-385
Sborník:IFMBE Proceedings
Konference:World Congress on Medical Physics & Biomedical Engineering
Místo vydání:Singapore, SG
Rok:2018
ISBN:978-981-10-9037-0
Časopis:International Federation for Medical and Biological Engineering, roč. 2018, č. 2, GB
ISSN:1680-0737
DOI:10.1007/978-981-10-9038-7_72
Vydavatel:Springer International Publishing
Klíčová slova
P vlna, EKG, extrasystoly
Anotace
Tato práce představuje novou metodu detekce P vln signálech EKG během komorových extrasystolů. Autoři předchozích prací, které se zabývají detekcí vln P, testovali své algoritmy především na fyziologických záznamech (sínusový rytmus) a dosáhli pro tyto záznamy dobrých výsledků. Testování algoritmů pro detekci P vlny v patologických záznamech se obvykle neprovádí a pokud ano, výsledky jsou značně horší než v případě fyziologických záznamů. Automatická a spolehlivá detekce síňové aktivity v patologických situacích je stále nevyřešeným problémem.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Tom{\'{a}}{\v{s}} Goldmann and Lucie
	Mar{\v{s}}{\'{a}}nov{\'{a}} and Andrea
	N{\v{e}}mcov{\'{a}} and Radovan Sm{\'{i}}{\v{s}}ek
	and Luk{\'{a}}{\v{s}} Smital and Martin
	V{\'{i}}tek},
  title = {Automatic detection of P wave in ECG during
	ventricular extrasystoles},
  pages = {381--385},
  booktitle = {IFMBE Proceedings},
  journal = {International Federation for Medical and Biological
	Engineering},
  volume = 2018,
 number = 2,
  year = 2018,
  location = {Singapore, SG},
  publisher = {Springer International Publishing},
  ISBN = {978-981-10-9037-0},
  ISSN = {1680-0737},
  doi = {10.1007/978-981-10-9038-7_72},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=11699}
}

Vaše IPv4 adresa: 34.239.173.11
Přepnout na https