Článek ve sborníku konference

MOŠNER Ladislav, MATĚJKA Pavel, NOVOTNÝ Ondřej a ČERNOCKÝ Jan. Dereverberation and Beamforming in Far-Field Speaker Recognition. In: Proceedings of ICASSP 2018. Calgary: IEEE Signal Processing Society, 2018, s. 5254-5258. ISBN 978-1-5386-4658-8.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Dereverberation and Beamforming in Far-Field Speaker Recognition
Název (cs):Odstranění dozvuku a směrování paprsku pro rozpoznávání mluvčího ze vzdálených mikrofonů
Strany:5254-5258
Sborník:Proceedings of ICASSP 2018
Konference:IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing
Místo vydání:Calgary, CA
Rok:2018
ISBN:978-1-5386-4658-8
DOI:10.1109/ICASSP.2018.8462365
Vydavatel:IEEE Signal Processing Society
URL:http://www.fit.vutbr.cz/research/groups/speech/publi/2018/mosner_icassp2018_0005254.pdf [PDF]
Klíčová slova
Speaker recognition, microphone array, beamforming, dereverberation, audio retransmission
Anotace
Článek pojednává o odstranění dozvuku a směrování paprsku pro rozpoznávání mluvčího ze vzdálených mikrofonů.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Ladislav Mo{\v{s}}ner and Pavel Mat{\v{e}}jka and
	Ond{\v{r}}ej Novotn{\'{y}} and Jan
	{\v{C}}ernock{\'{y}}},
  title = {Dereverberation and Beamforming in Far-Field
	Speaker Recognition},
  pages = {5254--5258},
  booktitle = {Proceedings of ICASSP 2018},
  year = 2018,
  location = {Calgary, CA},
  publisher = {IEEE Signal Processing Society},
  ISBN = {978-1-5386-4658-8},
  doi = {10.1109/ICASSP.2018.8462365},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=11717}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.227.233.6
Přepnout na https