Článek ve sborníku konference

LOZANO Díez Alicia, PLCHOT Oldřich, MATĚJKA Pavel a GONZALEZ-RODRIGUEZ Joaquin. DNN Based Embeddings for Language Recognition. In: Proceedings of ICASSP 2018. Calgary: IEEE Signal Processing Society, 2018, s. 5184-5188. ISBN 978-1-5386-4658-8.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:DNN Based Embeddings for Language Recognition
Název (cs):DNN Embeddings pro rozpoznávání jazyka
Strany:5184-5188
Sborník:Proceedings of ICASSP 2018
Konference:IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing
Místo vydání:Calgary, CA
Rok:2018
ISBN:978-1-5386-4658-8
DOI:10.1109/ICASSP.2018.8462403
Vydavatel:IEEE Signal Processing Society
URL:http://www.fit.vutbr.cz/research/groups/speech/publi/2018/lozano_icassp2018_0005184.pdf [PDF]
Klíčová slova
Embeddings, language recognition, LID, DNN
Anotace
Tento článek pojednává o rozpoznávání jazyka založeném na DNN embeddings. V našem případě je embeddingem vektor fixní délky (podobný i-Vektoru), který reprezentuje celý výrok, ale na rozdíl of i-Vektoru je tento navržen tak, aby obsahoval především informaci relevatní cílenému úkolu (LID).
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Alicia D{\'{i}}ez Lozano and Old{\v{r}}ich Plchot
	and Pavel Mat{\v{e}}jka and Joaquin
	Gonzalez-Rodriguez},
  title = {DNN Based Embeddings for Language Recognition},
  pages = {5184--5188},
  booktitle = {Proceedings of ICASSP 2018},
  year = 2018,
  location = {Calgary, CA},
  publisher = {IEEE Signal Processing Society},
  ISBN = {978-1-5386-4658-8},
  doi = {10.1109/ICASSP.2018.8462403},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=11723}
}

Vaše IPv4 adresa: 34.238.189.171
Přepnout na https