Článek ve sborníku konference

FIŠER Petr a ŠIMEK Václav. Optimum Polymorphic Circuits Synthesis Method. In: 13th International Conference on Design & Technology of Integrated Systems in Nanoscale Era (DTIS). Taormina: IEEE Circuits and Systems Society, 2018, s. 1-6. ISBN 978-1-5386-5290-9.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Optimum Polymorphic Circuits Synthesis Method
Název (cs):Syntéza optimálních polymorfních obvodů
Strany:1-6
Sborník:13th International Conference on Design & Technology of Integrated Systems in Nanoscale Era (DTIS)
Konference:13th IEEE International Conference on Design & Technology of Integrated Systems in Nanoscale Era
Místo vydání:Taormina, IT
Rok:2018
ISBN:978-1-5386-5290-9
DOI:10.1109/DTIS.2018.8368585
Vydavatel:IEEE Circuits and Systems Society
Klíčová slova
Polymorphic circuits, Boolean functions, logic synthesis, SAT.
Anotace
V polymorfních obvodech je možnost spatřovat moderní výpočetní paradigma, v jehož rámci je obvodová struktura schopna vykonávat s ohledem na aktuální podmínky v cílovém prostředí několik (typicky dvě) cíleně definovaných funkcí. Svým způsobem specifické vlastnosti tohoto schématu vyžadují i odlišný přístup k metodám logické syntézy. V minulosti již proběhlo několik pokusů, kterak vylepšit parametry návrhu takovéhoto typu obvodů. Nicméně ve všech případech vykazovaly dosažené výsledky značně sub-optimální charakter. Coby důmyslný způsob, kterak omezit výpočetní složitost návrhového procesu a podpořit takto vývojáře pokročilých syntézních algoritmů, je v tomto příspěvku představena metoda kladoucí si za cíl zjednodušit vytváření optimální implementace polymorfních obvodů. Jádro této metody je založeno na cíleném využití formálních technik zahrnujících především SAT a PBO.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Petr Fi{\v{s}}er and V{\'{a}}clav {\v{S}}imek},
  title = {Optimum Polymorphic Circuits Synthesis Method},
  pages = {1--6},
  booktitle = {13th International Conference on Design \& Technology of
	Integrated Systems in Nanoscale Era (DTIS)},
  year = 2018,
  location = {Taormina, IT},
  publisher = {IEEE Circuits and Systems Society},
  ISBN = {978-1-5386-5290-9},
  doi = {10.1109/DTIS.2018.8368585},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=11740}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.227.233.6
Přepnout na https