Článek ve sborníku konference

PODIVÍNSKÝ Jakub, LOJDA Jakub a KOTÁSEK Zdeněk. An Experimental Evaluation of Fault-Tolerant FPGA-based Robot Controller. In: Proceedings of IEEE East-West Design & Test Symposium. Kazan: IEEE Computer Society, 2018, s. 63-69. ISBN 978-1-5386-5709-6.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:An Experimental Evaluation of Fault-Tolerant FPGA-based Robot Controller
Název (cs):Experimentální ověřování řidící jednotky robota odolné proti poruchám založené na FPGA
Strany:63-69
Sborník:Proceedings of IEEE East-West Design & Test Symposium
Konference:16th IEEE EAST-WEST DESIGN & TEST SYMPOSIUM
Místo vydání:Kazan, RU
Rok:2018
ISBN:978-1-5386-5709-6
Vydavatel:IEEE Computer Society
Klíčová slova
FPGA, odolnost proti poruchám, řidicí jednotka robota, VHDL, ověřování odolnosti proti poruchám.
Anotace
FPGA obvody se stávají stále populárnější v řade oblastí. Nevýhodou je jejich náchylnost k poruchám způsobeným nabitými částicemi v konfigurační paměti SRAM. Tyto nabité částice mohou změnit chování celého obvodu. Tento typ poruch je nazýván Single Event Upset (SEU). Tento problém je o to větší, čím kritičtější systém je pomocí FPGA řízen. Existuje řada způsobů pro zajištění odolnosti proti poruchám a nové vznikají. Je také důležité tyto přístupy ověřovat a testovat s vyuřitím reálných FPGA. V tomto článku je představena platforma pro ověřování technik pro zajištění odolnosti proti poruchám založená na funkční verifikaci a injekci poruch do FPGA. Jako experimentální systém je využita řidící jednotka robota pro hledání cesty v bludišti a simulovaný robot v bludišti.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Jakub Podiv{\'{i}}nsk{\'{y}} and Jakub Lojda and
	Zden{\v{e}}k Kot{\'{a}}sek},
   title = {An Experimental Evaluation of Fault-Tolerant
	FPGA-based Robot Controller},
   pages = {63--69},
   booktitle = {Proceedings of IEEE East-West Design \& Test Symposium},
   year = 2018,
   location = {Kazan, RU},
   publisher = {IEEE Computer Society},
   ISBN = {978-1-5386-5709-6},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=11747}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.81.28.94
Přepnout na https