Článek ve sborníku konference

FIEDOR Jan, MUŽIKOVSKÁ Monika, SMRČKA Aleš, VAŠÍČEK Ondřej a VOJNAR Tomáš. Advances in the ANaConDA Framework for Dynamic Analysis and Testing of Concurrent C/C++ Programs. In: Proceedings of 27th ACM SIGSOFT International Symposium on Software Testing and Analysis. New York: Association for Computing Machinery, 2018, s. 356-359. ISBN 978-1-4503-5699-2. Dostupné z: https://dl.acm.org/citation.cfm?doid=3213846.3229505
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Advances in the ANaConDA Framework for Dynamic Analysis and Testing of Concurrent C/C++ Programs
Název (cs):Pokroky v prostředí ANaConDA pro dynamickou analýzu a testování paralelních programů v C/C++
Strany:356-359
Sborník:Proceedings of 27th ACM SIGSOFT International Symposium on Software Testing and Analysis
Konference:27th ACM SIGSOFT International Symposium on Software Testing and Analysis
Místo vydání:New York, US
Rok:2018
URL:https://dl.acm.org/citation.cfm?doid=3213846.3229505
ISBN:978-1-4503-5699-2
DOI:10.1145/3213846.3229505
Vydavatel:Association for Computing Machinery
Klíčová slova
Dynamic analysis, testing, concurrency, noise injection, PIN
Anotace
Článek prezentuje pokroky v prostředí ANaConDA pro dynamickou analýzu a testování paralelních programů v C/C++. ANaConDA obsahuje několik analyzátorů pokrývající detekci časově závislých chyb nad daty, uváznutí a porušení kontraktů a umožňuje jednoduchou tvorbu nových analyzátorů. Ke zvýšení počtu možných proložení vláken ANaConDA nabízí různé techniky vkládání šumu. Prostředí ANaConDA provádí analýzu na binární úrovni, a proto ke své činnosti nevyžaduje zdrojové soubory analyzovaného programu. Kromě mnoha akademických experimentů byla ANaConDA úspěšně aplikována k odhalení různých chyb v průmyslu.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Jan Fiedor and Monika Mu{\v{z}}ikovsk{\'{a}} and
	Ale{\v{s}} Smr{\v{c}}ka and Ond{\v{r}}ej
	Va{\v{s}}{\'{i}}{\v{c}}ek and Tom{\'{a}}{\v{s}}
	Vojnar},
  title = {Advances in the ANaConDA Framework for Dynamic
	Analysis and Testing of Concurrent C/C++ Programs},
  pages = {356--359},
  booktitle = {Proceedings of 27th ACM SIGSOFT International Symposium on 
	Software Testing and Analysis},
  year = 2018,
  location = {New York, US},
  publisher = {Association for Computing Machinery},
  ISBN = {978-1-4503-5699-2},
  doi = {10.1145/3213846.3229505},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=11756}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.83.192.109
Přepnout na https