Článek ve sborníku konference

BORDOVSKÝ Gabriel. Challenges In the Computer Photoacoustic Tomograpy Using the k-Wave Toolbox. In: Počítačové architektúry & diagnostika PAD 2018. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2018, s. 49-52. ISBN 978-80-261-0814-6.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Challenges In the Computer Photoacoustic Tomograpy Using the k-Wave Toolbox
Název (cs):Výzvy Počítačové Fotoakustické Tomografie Využívající k-Wave Toolbox
Strany:49-52
Sborník:Počítačové architektúry & diagnostika PAD 2018
Konference:Počítačové architektury a diagnostika 2018
Místo vydání:Plzeň, CZ
Rok:2018
ISBN:978-80-261-0814-6
Vydavatel:Západočeská univerzita v Plzni
Klíčová slova
fotoakustická tomografie, simulace ultrazvuku, vysoce náročné výpočty, paralelní systémy
Anotace
Cíl fotoakustické tomografie je vytvoření trojrozměrného obrazu tkáně z ultrazvukových pulzů měřených na povrchu tkáně. Kontrast obrazu je založen na optické absorpci tkáně. Tento článek popisuje studii fotoakustické tomografie na modelech prsu a výzvy v implementaci normálu sdruženého operátoru potřebného k rekonstrukci.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Gabriel Bordovsk{\'{y}}},
   title = {Challenges In the Computer Photoacoustic Tomograpy
	Using the k-Wave Toolbox},
   pages = {49--52},
   booktitle = {Po{\v{c}}{\'{i}}ta{\v{c}}ov{\'{e}} architekt{\'{u}}ry \&
	diagnostika PAD 2018},
   year = 2018,
   location = {Plze{\v{n}}, CZ},
   publisher = {University of West Bohemia in Pilsen},
   ISBN = {978-80-261-0814-6},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=11769}
}

Vaše IPv4 adresa: 35.173.234.237
Přepnout na https