Článek ve sborníku konference

KUČERA Jan, KEKELY Lukáš, PUŠ Viktor, PIECEK Adam a KOŘENEK Jan. Hardware Acceleration of Intrusion Detection Systems for High-Speed Networks. In: Proceedings of the 2018 Symposium on Architectures for Networking and Communications Systems. Ithaca, NY: Association for Computing Machinery, 2018, s. 177-178. ISBN 978-1-4503-5902-3.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Hardware Acceleration of Intrusion Detection Systems for High-Speed Networks
Název (cs):Hardwarová akcelerace systémů IDS pro vysokorychlostní počítačové sítě
Strany:177-178
Sborník:Proceedings of the 2018 Symposium on Architectures for Networking and Communications Systems
Konference:14th ACM/IEEE Symposium on Architectures for Networking and Communications Systems (ANCS '18)
Místo vydání:Ithaca, NY, US
Rok:2018
ISBN:978-1-4503-5902-3
DOI:10.1145/3230718.3232114
Vydavatel:Association for Computing Machinery
Klíčová slova
Suricata IDS, high-speed networks, hardware acceleration
Anotace
Systémy IDS patří mezi významné technologie pro zajištění bezpečnosti počítačových sítí. Z důvodu vysoké výpočetní náročnosti je však velmi obtížné splnit výkonnostní požadavky pro nasazení IDS ve vysokorychlostních sítích. Článek je proto zaměřen na akceleraci těchto systémů s využitím informovaného zahazování paketů. Omezené výpočetní prostředky IDS jsou využity k analýze pouze nejvýznamnější části síťového provozu, zatímco zpracování zbývajícího síťového provozu je prováděno v FPGA. Příspěvek srovnává výsledky softwarové a FPGA implementace konceptu a ukazuje, že řízené zahazování paketů části síťového provozu umožňuje dosáhnout systému IDS výrazně lepších výkonnostních parametrů.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Jan Ku{\v{c}}era and Luk{\'{a}}{\v{s}} Kekely and
	Viktor Pu{\v{s}} and Adam Piecek and Jan
	Ko{\v{r}}enek},
  title = {Hardware Acceleration of Intrusion Detection
	Systems for High-Speed Networks},
  pages = {177--178},
  booktitle = {Proceedings of the 2018 Symposium on Architectures for
	Networking and Communications Systems},
  year = 2018,
  location = {Ithaca, NY, US},
  publisher = {Association for Computing Machinery},
  ISBN = {978-1-4503-5902-3},
  doi = {10.1145/3230718.3232114},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=11796}
}

Vaše IPv4 adresa: 18.232.124.77
Přepnout na https