Článek ve sborníku konference

KRÁLÍK Miroslav, KLÍMA Ondřej, POLCEROVÁ Lenka, URBANOVÁ Petra a ČUTA Martin. Morphometric Sex Estimation from the Hip Bone by Means of the HIP 1.1 Software. In: ShapeMI MICCAI 2018: Workshop on Shape in Medical Imaging Proceedings. Granada: Springer Verlag, 2018, s. 78-89. ISBN 978-3-030-04746-7. ISSN 0302-9743.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Morphometric Sex Estimation from the Hip Bone by Means of the HIP 1.1 Software
Název (cs):Morfometrický odhad pohlaví pánevní kosti pomocí software HIP 1.1
Strany:78-89
Sborník:ShapeMI MICCAI 2018: Workshop on Shape in Medical Imaging Proceedings
Konference:ShapeMI MICCAI 2018: Workshop on Shape in Medical Imaging
Řada knih:LNCS 11167
Místo vydání:Granada, ES
Rok:2018
ISBN:978-3-030-04746-7
Časopis:Lecture Notes in Computer Science, č. 11167, DE
ISSN:0302-9743
DOI:10.1007/978-3-030-04747-4_8
Vydavatel:Springer Verlag
Klíčová slova
sexual dimorphism, hip bone, Linear Discriminant Analysis, Procrustes superimposition, geometric morphometrics
Anotace
Odhad biologického pohlaví z neznámého lidského skeletu je důležitým krokem ve forenzní a archeologické analýze kosterních nálezů. Tradičně je k provádění odhadu preferována pánevní kost, což je dáno obecným sexuálním dimorfismem jejího tvaru, který vyplývá z důležitých reprodukčních funkcí kosti u žen. Navzdory velkému pokroku v oblasti odhadu pohlaví pomocí moderních morfometrických přístupů nebyl dosud k dispozici žádný praktický software založený na analýze tvaru pánevní kosti. Vyvinuli jsme aplikaci HIP 1.1 (High-Sensitive Innominate Processing), což je druhá verze softwaru navrženého pro morfometrický odhad pohlaví neznámého skeletálního nálezu podle pánevní kosti. Program pracuje se standardizovanými 2D obrazy kosti z planárního skeneru a přiřazuje pohlaví každému případu skeletových pozůstatků metodami tradiční a geometrické morfometrie. Jednozměrné a vícerozměrné statistické výpočty a grafické výstupy jsou založeny na softwaru R distribuovaném pod licencí GNU (GPL) a jeho rozšiřujícími knihovnami od různých autorů.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Miroslav Kr{\'{a}}l{\'{i}}k and Ond{\v{r}}ej
	Kl{\'{i}}ma and Lenka Polcerov{\'{a}} and Petra
	Urbanov{\'{a}} and Martin {\v{C}}uta},
  title = {Morphometric Sex Estimation from the Hip Bone by
	Means of the HIP 1.1 Software},
  pages = {78--89},
  booktitle = {ShapeMI MICCAI 2018: Workshop on Shape in Medical Imaging
	Proceedings},
  series = {LNCS 11167},
  journal = {Lecture Notes in Computer Science},
 number = 11167,
  year = 2018,
  location = {Granada, ES},
  publisher = {Springer Verlag},
  ISBN = {978-3-030-04746-7},
  ISSN = {0302-9743},
  doi = {10.1007/978-3-030-04747-4_8},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=11805}
}

Vaše IPv4 adresa: 34.238.189.171
Přepnout na https