Článek ve sborníku konference

KLÍMA Ondřej, MADEJA Roman, ŠPANĚL Michal, ČUTA Martin, ZEMČÍK Pavel, STOKLÁSEK Pavel a MIZERA Aleš. Virtual 2D-3D Fracture Reduction with Bone Length Recovery Using Statistical Shape Models. In: ShapeMI MICCAI 2018: Workshop on Shape in Medical Imaging Proceedings. Granada: Springer International Publishing, 2018, s. 207-219. ISBN 978-3-030-04746-7. ISSN 0302-9743.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Virtual 2D-3D Fracture Reduction with Bone Length Recovery Using Statistical Shape Models
Název (cs):Virtuální 2D-3D repozice zlomeniny s odhadem délky založená na statistických tvarových modelech
Strany:207-219
Sborník:ShapeMI MICCAI 2018: Workshop on Shape in Medical Imaging Proceedings
Konference:ShapeMI MICCAI 2018: Workshop on Shape in Medical Imaging
Řada knih:LNCS
Místo vydání:Granada, ES
Rok:2018
ISBN:978-3-030-04746-7
Časopis:Lecture Notes in Computer Science, č. 11167, DE
ISSN:0302-9743
DOI:10.1007/978-3-030-04747-4_20
Vydavatel:Springer International Publishing
Klíčová slova
Preoperative planning, Fracture reduction, Fixation devices, 2D-3D registration, Statistical shape model
Anotace
V poslední době se v oblasti ortopedické chirurgie zaměřuje pozornost na možnosti virtuálního trojrozměrného předoperačního plánování využívajícího pouze dvourozměrné stereo rentgenové snímky. Pro plánování je základním krokem rekonstrukce trojrozměrného modelu pacientovy kosti z pořízených snímků. Většina dosud publikovaných studií je však zaměřena na rekonstrukci nezraněných kostí, což omezuje možnosti nasazaní pro předoperační plánování. V této studii představujeme metodu pro rekonstrukci dlouhých kostí, zlomených v oblasti diafýzy. Výsledkem rekonstrukce je polygonální model celistvé kosti, získaný z dvojrozměrných snímků jednotlivých fragmentů. V porovnání s předchozími studiemi, hlavním přínosem prezentované metody je schopnost přesného odhadu délky rekonstruované kosti. Rekonstrukce je založena na elastické 2D-3D registraci jediného statistického tvarového modelu do snímků jednotlivých fragmentů, která je prováděna současně s virtuální repozicí rekonstruovaných fragmentů. Metoda byla testována na data setu čítajícím 96 virtuálních simulovaných fraktur a na skutečných rentgenových snímcích suchých kadaverických kostí, které utrpěly peri-mortem fraktury. Přesnost rekonstrukce byla vyhodnocena pomocí Hausdorffovské vzdálenosti mezi povrchy modelů rekonstruovaných a skutečných kostí. Na virtuálním data setu průměrná chyba dosahovala 1.48+1.16 mm. Rekonstrukční metoda byla vestavěna do softwaru pro předoperační plánování, zaměřeného na výběr ideálního fixačního materiálu.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Ond{\v{r}}ej Kl{\'{i}}ma and Roman Madeja and
	Michal {\v{S}}pan{\v{e}}l and Martin {\v{C}}uta
	and Pavel Zem{\v{c}}{\'{i}}k and Pavel
	Stokl{\'{a}}sek and Ale{\v{s}} Mizera},
  title = {Virtual 2D-3D Fracture Reduction with Bone Length
	Recovery Using Statistical Shape Models},
  pages = {207--219},
  booktitle = {ShapeMI MICCAI 2018: Workshop on Shape in Medical Imaging
	Proceedings},
  series = {LNCS},
  journal = {Lecture Notes in Computer Science},
 number = 11167,
  year = 2018,
  location = {Granada, ES},
  publisher = {Springer International Publishing},
  ISBN = {978-3-030-04746-7},
  ISSN = {0302-9743},
  doi = {10.1007/978-3-030-04747-4_20},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=11806}
}

Vaše IPv4 adresa: 34.238.189.171
Přepnout na https