Článek ve sborníku konference

BREJCHA Jan, LUKÁČ Michal, CHEN Zhili, DIVERDI Stephen a ČADÍK Martin. Immersive Trip Reports. In: Proceedings of the 31st ACM User Interface Software and Technology Symposium. Berlín: Association for Computing Machinery, 2018, s. 1-14. ISBN 978-1-4503-5948-1.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Immersive Trip Reports
Název (cs):Prezentace fotografií, které uživatele pohltí
Strany:1-14
Sborník:Proceedings of the 31st ACM User Interface Software and Technology Symposium
Konference:31st ACM User Interface Software and Technology Symposium
Místo vydání:Berlín, DE
Rok:2018
ISBN:978-1-4503-5948-1
DOI:10.1145/3242587.3242653
Vydavatel:Association for Computing Machinery
URL:https://dl.acm.org/citation.cfm?id=3242653 [HTML]
Klíčová slova
Photography presentation, hike, image geo-localization, terrain model, immersive visualization
Anotace
Již od doby, kdy byla vynalezena spotřebitelská fotografie, turisté pořizují fotografické snímky, aby se s nimi mohli později pochlubit. Fotografie bývají používány jako vzpomínka, i jako nástroj pro prezentaci míst, které plánujeme navštívit. Klasická prezentace v podobě série promítaných fotografií však neposkytuje dostatečný prostorový vjem pro zachování pocitu přítomnosti v překrásné přírodní scenérii. Pro překonání tohoto problému navrhujeme novou metodu pro prezentaci fotografií. Fotografie jsou automaticky zpracovány a vloženy do virtuálního modelu terénu. Na základě této geografické registrace s terénním modelem vytváříme prezentace, které mohou být zhlédnuty pasivně ve formě videa, nebo interaktivně ve virtuální realitě. Naše experimentální vyhodnocení ukazuje, že tento nový prezentační mód je zábavný, a zároveň uživateli poskytuje prostorový vjem prezentované scény.
Abstrakt
Představujeme novou metodu pro automatické vytváření prezentací z fotografií pořízených během výletů do přírody. Cílem této metody je automaticky vytvořit tzv. průlet" skrz virtuální terén, do kterého jsou zasazeny fotografie tak, aby lícovaly s terénem. Během průletu" uživatel sleduje cestu skrz virtuální terén, která přibližně odpovídá cestě, kudy šel autor fotografií během svého výletu. V průběhu průletu" se kamera zastaví na jednotlivých fotografiích, a uživatel si danou fotografii může prohlédnout v širším kontextu virtuální krajiny, která na původních fotografiích chybí. Navrhnuli jsme dva módy této nové prezentační metody: (I) pasivní mód, kdy je průlet skrz krajinu s fotografiemi uložen do videa; (II) interaktivní mód, ve kterém uživatel sleduje a ovládá průlet" skrz krajinu ve virtuální realitě. 

Naše metoda může být využita místo běžného sekvenčního prohlížení fotografií. Díky virtuálnímu terénu naše metoda rozšiřuje prezentaci o prostorový kontext - uživatel se může rozhlédnout a vidět i části scény, které ve fotografiích nejsou zachyceny. Na základě našich experimentů jsme zjistili, že naše metoda je zábavnější, než tradiční sekvenční metody prezentace fotografií a navíc pomáhá uživateli lépe pochopit jak vypadá oblast, odkud fotografie pocházejí. 

Tento výzkum byl proveden ve spolupráci s Adobe Research. Na základě tohoto výzkumu byla také podána patentová přihláška k patentovému úřadu USA, kterou podalo Adobe Inc.   společně s VUT FIT. Tato publikace byla prezentována na mezinárodní konferenci UIST 2018 v Berlíně. Oficiální publikace je dostupná v digitální knihovně ACM: https://dl.acm.org/citation.cfm?id=3242653. Více informací, doprovodné materiály a video shrnující naši metodu jsou dostupné na webové stránce projektu: http://cphoto.fit.vutbr.cz/immersive-trip-reports/.

BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Jan Brejcha and Michal Luk{\'{a}}{\v{c}} and Zhili
	Chen and Stephen DiVerdi and Martin
	{\v{C}}ad{\'{i}}k},
  title = {Immersive Trip Reports},
  pages = {1--14},
  booktitle = {Proceedings of the 31st ACM User Interface Software and
	Technology Symposium},
  year = 2018,
  location = {Berl{\'{i}}n, DE},
  publisher = {Association for Computing Machinery},
  ISBN = {978-1-4503-5948-1},
  doi = {10.1145/3242587.3242653},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=11830}
}

Vaše IPv4 adresa: 18.232.124.77
Přepnout na https