Článek ve sborníku konference

BENEŠ Karel, KESIRAJU Santosh a BURGET Lukáš. I-vectors in language modeling: An efficient way of domain adaptation for feed-forward models. In: Proceedings of Interspeech 2018. Hyderabad: International Speech Communication Association, 2018, s. 3383-3387. ISSN 1990-9772. Dostupné z: https://www.isca-speech.org/archive/Interspeech_2018/abstracts/1070.html
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:I-vectors in language modeling: An efficient way of domain adaptation for feed-forward models
Název (cs):i-vektory pro jazykové modelování: efektivní způsob doménové adaptace s dopřednými modely
Strany:3383-3387
Sborník:Proceedings of Interspeech 2018
Konference:Interspeech 2018
Místo vydání:Hyderabad, IN
Rok:2018
URL:https://www.isca-speech.org/archive/Interspeech_2018/abstracts/1070.html
Časopis:Proceedings of Interspeech, roč. 2018, č. 9, FR
ISSN:1990-9772
DOI:10.21437/Interspeech.2018-1070
Vydavatel:International Speech Communication Association
URL:http://www.fit.vutbr.cz/research/groups/speech/publi/2018/benes_interspeech2018_1070.pdf [PDF]
Klíčová slova
language modeling, feed-forward models, subspace multinomial model, domain adaptation
Anotace
Článek pojednává o i-vektorech pro jazykové modelování: efektivní způsob doménové adaptace s dopřednými modely.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Karel Bene{\v{s}} and Santosh Kesiraju and
	Luk{\'{a}}{\v{s}} Burget},
  title = {I-vectors in language modeling: An efficient way
	of domain adaptation for feed-forward models},
  pages = {3383--3387},
  booktitle = {Proceedings of Interspeech 2018},
  journal = {Proceedings of Interspeech},
  volume = 2018,
 number = 9,
  year = 2018,
  location = {Hyderabad, IN},
  publisher = {International Speech Communication Association},
  ISSN = {1990-9772},
  doi = {10.21437/Interspeech.2018-1070},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=11842}
}

Vaše IPv4 adresa: 34.239.173.11
Přepnout na https