Článek ve sborníku konference

VESELÝ Karel, PERALES Carlos Segura, SZŐKE Igor, LUQUE Jordi a ČERNOCKÝ Jan. Lightly supervised vs. semi-supervised training of acoustic model on Luxembourgish for low-resource automatic speech recognition. In: Proceedings of Interspeech 2018. Hyderabad: International Speech Communication Association, 2018, s. 2883-2887. ISSN 1990-9772. Dostupné z: https://www.isca-speech.org/archive/Interspeech_2018/abstracts/2361.html
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Lightly supervised vs. semi-supervised training of acoustic model on Luxembourgish for low-resource automatic speech recognition
Název (cs):Trénování akustického modelu lucemburštiny pro automatické rozpoznávání řeči s omezenými zdroji s lehkou supervizí vs. bez supervize
Strany:2883-2887
Sborník:Proceedings of Interspeech 2018
Konference:Interspeech 2018
Místo vydání:Hyderabad, IN
Rok:2018
URL:https://www.isca-speech.org/archive/Interspeech_2018/abstracts/2361.html
Časopis:Proceedings of Interspeech, roč. 2018, č. 9, FR
ISSN:1990-9772
DOI:10.21437/Interspeech.2018-2361
Vydavatel:International Speech Communication Association
URL:http://www.fit.vutbr.cz/research/groups/speech/publi/2018/vesely_interspeech2018_2361.pdf [PDF]
Klíčová slova
Luxembourgish, call centers, speech recognition, low-resourced ASR, unsupervised training
Anotace
Článek pojednává o trénování akustického modelu lucemburštiny pro automatické rozpoznávání řeči s omezenými zdroji s lehkou supervizí vs. bez supervize.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Karel Vesel{\'{y}} and Segura Carlos Perales and
	Igor Sz{\H{o}}ke and Jordi Luque and Jan
	{\v{C}}ernock{\'{y}}},
  title = {Lightly supervised vs. semi-supervised training of
	acoustic model on Luxembourgish for low-resource
	automatic speech recognition},
  pages = {2883--2887},
  booktitle = {Proceedings of Interspeech 2018},
  journal = {Proceedings of Interspeech},
  volume = 2018,
 number = 9,
  year = 2018,
  location = {Hyderabad, IN},
  publisher = {International Speech Communication Association},
  ISSN = {1990-9772},
  doi = {10.21437/Interspeech.2018-2361},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=11844}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.226.251.205
Přepnout na https