Článek ve sborníku konference

KOCNOVÁ Jitka a VAŠÍČEK Zdeněk. Towards a Scalable EA-based Optimization of Digital Circuits. In: Genetic Programming 22nd European Conference, EuroGP 2019. Cham: Springer International Publishing, 2019, s. 81-97. ISBN 978-3-030-16669-4.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Towards a Scalable EA-based Optimization of Digital Circuits
Název (cs):Škálovatelná evoluční optimalizace digitálních obvodů
Strany:81-97
Sborník:Genetic Programming 22nd European Conference, EuroGP 2019
Konference:22nd European Conference on Genetic Programming
Místo vydání:Cham, CH
Rok:2019
ISBN:978-3-030-16669-4
DOI:10.1007/978-3-030-16670-0_6
Vydavatel:Springer International Publishing
Klíčová slova
Cartesian Genetic Programming, Resynthesis, Logic optimization
Anotace
Škálovatelnost fitness evaluace byla od 90. let slabým místem při využití evoluce v oblasti logické syntézy. Nedávné studie představily řadu formálních řešení tohoto problému. Bylo tak umožněno optimalizovat komplexní obvody obsahující stovky vstupů a tisíce hradel. Bohužel, problémem je také škálovatelnost reprezentace. Efektivita evoluční optimalizace aplikované globálně na celé obvody se snižuje se vzrůstající komplexností obvodů. V této práci představujeme koncept lokální resyntézy. Resyntéza je iterativním procesem založeným na extrakci menších podobvodů z komplexních obvodů, které jsou optimalizovány a navraceny do původního obvodu. Tento postup umožňuje řešit problém škálovatelnosti reprezentace. Naše experimenty na skupině netriviálních benchmarků z reálného světa ukázaly, že námi navrhovaná metoda dosahuje lepších výsledků než globálně aplikovaná evoluční optimalizace. Ve více než 60% případů se podařilo odebrat větší počet redundantních hradel při zachování výpočetní náročnosti na stejné úrovni.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Jitka Kocnov{\'{a}} and Zden{\v{e}}k
	Va{\v{s}}{\'{i}}{\v{c}}ek},
  title = {Towards a Scalable EA-based Optimization of
	Digital Circuits},
  pages = {81--97},
  booktitle = {Genetic Programming 22nd European Conference, EuroGP 2019},
  year = {2019},
  location = {Cham, CH},
  publisher = {Springer International Publishing},
  ISBN = {978-3-030-16669-4},
  doi = {10.1007/978-3-030-16670-0_6},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=11858}
}

Vaše IPv4 adresa: 54.85.162.213
Přepnout na https