Článek ve sborníku konference

PODIVÍNSKÝ Jakub, LOJDA Jakub a KOTÁSEK Zdeněk. Extended Reliability Analysis of Fault-Tolerant FPGA-based Robot Controller. In: 20th IEEE Latin American Test Symposium (LATS 2019). Santiago: IEEE Computer Society, 2019, s. 97-100. ISBN 978-1-72811-755-3.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Extended Reliability Analysis of Fault-Tolerant FPGA-based Robot Controller
Název (cs):Rozšířená analýza a zlepšení spolehlivosti řídicí jednotky robota založené na FPGA
Strany:97-100
Sborník:20th IEEE Latin American Test Symposium (LATS 2019)
Konference:IEEE Latin American Test Symposium
Místo vydání:Santiago, CL
Rok:2019
ISBN:978-1-72811-755-3
Vydavatel:IEEE Computer Society
Klíčová slova
Analýza spolehlivosti
TMR
FPGA
Odolnost proti poruchám
Řadič robota
Rekonfigurace
Anotace
Spolehlivost číslicových systémů je velmi důležitá zejména v případě elektronických systémů pracujících v prostředí se zvýšeným výskytem poruch. Letecké a vesmírné aplikace mohou posloužit jako příklad. Jednou z technik pro omezení vlivu poruch je technika zvaná odolnost proti poruchám. V tomto článku se zabýváme vyhodnocováním a testováním míry odolnosti proti poruchám u elektro-mechanických systémů založených na FPGA.  V našem případě je použit robot pro hledání cesty v bludišti jako experimentální systém. Je zde představena kombinace experimentálního vyhodnocení míry spolehlivosti doplněná teoretickým výpočtem.  V tomto článku je teoretický výpočet porovnán s experimentálními výsledky pro různé strategie injekce poruch. Experimenty jsou prováděny na řídicí jednotce robota popsané ve VHDL a také na řídicí jednotce robota realizované pomocí procesoru, a to jak bez zabezpečení a následně s využitím ztrojení celé řídicí jednotky. Tento přístup slouží jako nástroj pro rychlé vyhodnocení odolnosti proti poruchám v průběhu vývoje systémů odolných proti poruchám.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Jakub Podiv{\'{i}}nsk{\'{y}} and Jakub Lojda and
	Zden{\v{e}}k Kot{\'{a}}sek},
   title = {Extended Reliability Analysis of Fault-Tolerant
	FPGA-based Robot Controller},
   pages = {97--100},
   booktitle = {20th IEEE Latin American Test Symposium (LATS 2019)},
   year = 2019,
   location = {Santiago, CL},
   publisher = {IEEE Computer Society},
   ISBN = {978-1-72811-755-3},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=11863}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.226.251.205
Přepnout na https