Článek ve sborníku konference

VESELÝ Vladimír a RAJCA Tomáš. Discovering Neighbor Devices in Computer Network - Development of CDP and LLDP Simulation Modules for OMNeT++. In: Proceedings of 4th OMNeT++ Community Summit. Ithaca, NY: Cornell University Library, 2017, s. 1-4. ISSN 2331-8422. Dostupné z: https://arxiv.org/abs/1709.02209
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Discovering Neighbor Devices in Computer Network - Development of CDP and LLDP Simulation Modules for OMNeT++
Název (cs):Objevování sousedních zařízení v počítačové síti - Vývoj simulačních modulů CDP a LLDP pro OMNeT++
Strany:1-4
Sborník:Proceedings of 4th OMNeT++ Community Summit
Konference:4th OMNeT++ Community Summit
Místo vydání:Ithaca, NY, US
Rok:2017
URL:https://arxiv.org/abs/1709.02209
Časopis:arXiv.org, č. 10, Ithaka, US
ISSN:2331-8422
Vydavatel:Cornell University Library
Klíčová slova
data-link layer discovery protocols, CDP, LLDP,
INET, ANSAINET
Anotace
Protokoly pro zjišťování zařízení na L2 poskytují síťovému administrátorovi užitečné aktuální informace (tj. různé parametry vrstvy 2 a 3). Tyto protokoly jsou neocenitelné pro monitorování sítě, údržbu a odstraňování problémů. Tento dokument popisuje návrh, implementaci a nasazení protokolů CDP a LLDP v simulátoru OMNeT++.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Vladim{\'{i}}r Vesel{\'{y}} and Tom{\'{a}}{\v{s}}
	Rajca},
  title = {Discovering Neighbor Devices in Computer Network -
	Development of CDP and LLDP Simulation Modules for
	OMNeT++},
  pages = {1--4},
  booktitle = {Proceedings of 4th OMNeT++ Community Summit},
  journal = {arXiv.org},
 number = 10,
  year = 2017,
  location = {Ithaca, NY, US},
  publisher = {Cornell University Library},
  ISSN = {2331-8422},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=11867}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.83.192.109
Přepnout na https