Článek ve sborníku konference

ČEŠKA Milan, HAVLENA Vojtěch, HOLÍK Lukáš, KOŘENEK Jan, LENGÁL Ondřej, MATOUŠEK Denis, MATOUŠEK Jiří, SEMRIČ Jakub a VOJNAR Tomáš. Deep Packet Inspection in FPGAs via Approximate Nondeterministic Automata. In: Proceedings of the 27th IEEE International Symposium On Field-Programmable Custom Computing Machines (FCCM'19). To be published in 2019. San Diego, CA: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2019, s. 109-117. ISBN 978-1-72811-132-2.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Deep Packet Inspection in FPGAs via Approximate Nondeterministic Automata
Název (cs):Použití přibližných nedeterministických automatů pro hluboká inspekci paketů v FPGA
Strany:109-117
Sborník:Proceedings of the 27th IEEE International Symposium On Field-Programmable Custom Computing Machines (FCCM'19). To be published in 2019
Konference:The 27th IEEE International Symposium On Field-Programmable Custom Computing Machines -- FCCM'19
Místo vydání:San Diego, CA, US
Rok:2019
ISBN:978-1-72811-132-2
DOI:10.1109/FCCM.2019.00025
Vydavatel:Institute of Electrical and Electronics Engineers
Klíčová slova
intrusion detection system, deep packet inspection, finite automata, approximate reduction
Anotace
Tento článek se zabývá aproximativní redukcí konečných automatů pro detekci útoků ve vysokorychlostních sítích.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Milan {\v{C}}e{\v{s}}ka and Vojt{\v{e}}ch Havlena
	and Luk{\'{a}}{\v{s}} Hol{\'{i}}k and Jan
	Ko{\v{r}}enek and Ond{\v{r}}ej Leng{\'{a}}l and
	Denis Matou{\v{s}}ek and Ji{\v{r}}{\'{i}}
	Matou{\v{s}}ek and Jakub Semri{\v{c}} and
	Tom{\'{a}}{\v{s}} Vojnar},
  title = {Deep Packet Inspection in FPGAs via Approximate
	Nondeterministic Automata},
  pages = {109--117},
  booktitle = {Proceedings of the 27th IEEE International Symposium On
	Field-Programmable Custom Computing Machines (FCCM'19). To
	be published in 2019},
  year = 2019,
  location = {San Diego, CA, US},
  publisher = {Institute of Electrical and Electronics Engineers},
  ISBN = {978-1-72811-132-2},
  doi = {10.1109/FCCM.2019.00025},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=11951}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.226.251.205
Přepnout na https