Příručka

EYSSELT Miloš. Studijní program na Fakultě informačních technologií, IT - Informační technologie: Navazující magisterské studium, Ak.r. 2017/2018. LITERA BRNO: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2017.
Jazyk publikace:čeština
Název publikace:Studijní program na Fakultě informačních technologií, IT - Informační technologie: Navazující magisterské studium, Ak.r. 2017/2018
Název (en):Degree Study Programme at the Faculty of Information Technology, IT - Information Technology: Follow-Up Master Study, Ac.y. 2017/2018
Strany:76
Místo vydání:LITERA BRNO, CZ
Rok:2017
Vydavatel:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Klíčová slova
studium na Fakultě informačních technologií VUT v Brně, dvouletý navazující magisterský studijní program IT-MGR-2
Anotace
Informační materiál v přehledné formě podává vysvětlení o studijním plánu v navazujícím magisterském studijním programu IT-MGR-2 (dvouletý). Informační materiál také obsahuje studijní předpisy VUT v Brně. Příručka bude zdarma poskytována vážným zájemcům o studium v navazujícím magisterském studiu na FIT VUT v Brně na veletrhu pomaturitního vzdělávání GAUDEAMUS 2017 na podzim 2017.
Určeno pro vnitřní využití.
BibTeX:
@MANUAL{
   author = {Milo{\v{s}} Eysselt},
   title = {Studijn{\'{i}} program na Fakult{\v{e}}
	informa{\v{c}}n{\'{i}}ch technologi{\'{i}}, IT -
	Informa{\v{c}}n{\'{i}} technologie: Navazuj{\'{i}}c{\'{i}}
	magistersk{\'{e}} studium, Ak.r. 2017/2018},
   pages = {76},
   year = {2017},
   location = {LITERA BRNO, CZ},
   publisher = {Faculty of Information Technology BUT},
   language = {czech},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs.iso-8859-2?id=11532}
}

Vaše IPv4 adresa: 54.162.133.222
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]