Disertace

SMRČKA, A.. Verification of Asynchronous and Parametrized Hardware Designs. Brno: Ústav inteligentních systémů FIT VUT v Brně, 2010.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Verification of Asynchronous and Parametrized Hardware Designs
Název (cs):Verifikace asynchronních a parametrických návrhů hardware
Strany:124
Místo vydání:Brno, CZ
Rok:2010
Vydavatel:Ústav inteligentních systémů FIT VUT v Brně
Soubory: 
+Typ Jméno Název Vel. Poslední změna
iconphdthesis.pdfdisertace743 KB2010-12-17 15:27:31
^ Vybrat vše
S vybranými:
Klíčová slova
Formální verifikace, modelování návrhů hardware, křížení časových domén, parametrický návrh hardware, čítačové automaty.
Anotace
V disertační práci jsou prezentovány dva originální přístupy k formální verifikaci návrhů hardware. Konkrétně se věnujeme metodě model checking systémů s více hodinovými signály a verifikaci parametrických návrhů hardware.  Co se týče prvního přínosu, v práci jsou představeny čtyři metody, které jsou použity pro modelování křížení časových domén digitálního obvodu. Na modelech, které jsou získány navrhovaným způsobem, může být aplikován model checking obvyklým způsobem, přičemž problémy plynoucí ze synchronizace dat digitálního obvodu zůstávají pokryty. Čtyři navrhované metody se liší v přesnosti a v nárocích na formální verifikaci. Další přínos disertační práce je založen na překladu parametrických návrhů hardware do čítačových automatů přičemž využívá současných úspěšných výsledků v oblasti jejich automatické formální verifikace.  Parametrický návrh hardware přeložen do čítačového automatu potom může být jednorázově verifikován pro všechny možné hodnoty parametrů.
BibTeX:
@PHDTHESIS{
   author = {Ale{\v{s}} Smr{\v{c}}ka},
   title = {Verification of Asynchronous and Parametrized Hardware
	Designs},
   pages = {124},
   year = {2010},
   location = {Brno, CZ},
   publisher = {Department of Intelligent Systems FIT BUT},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=9435}
}

Vaše IPv4 adresa: 54.166.61.50
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]