Článek v časopise

MALČÍK Dominik a DRAHANSKÝ Martin. Anatomy of Biometric Passports. Advanced Science and Technology Letters. Sandy Bay: Středisko pro podporu vědy a technického výzkumu, 2012, roč. 2012, č. 4, s. 258-263. ISSN 2287-1233.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Anatomy of Biometric Passports
Název (cs):Anatomie biometrických pasů
Strany:258-263
Kniha:Information Science and Industrial Applications 2012, Advanced Science and Technology Letters, Volume 4
Místo vydání:Cebu - Filipínská republika, AU
Rok:2012
Časopis:Advanced Science and Technology Letters, roč. 2012, č. 4, Sandy Bay, AU
ISSN:2287-1233
Vydavatel:Springer Verlag
Klíčová slova
pas, ePas, elektronický pas, biometrický pas, RFID, čip, otisk prstu, ICAO, algoritmus, MRTD, Strojově čitelné cestovní dokumenty
Anotace
Trendem poslední doby v oblasti osobních dokladů je využití RFID technologie ve spojení s biometrií. Tento článek poskytuje popis technik používaných při implementaci elektronických pasů (také nazývaných ePasy) v České republice.
Takový přehled je nutným základem pro další studium bezpečnosti biometrických pasů a jejich následnou analýzu. Popis českého řešení je, vzhledem k unikátnosti implementace každého státu, základním předpokladem pro provedení plánované analýzy.
BibTeX:
@ARTICLE{
  author = {Dominik Mal{\v{c}}{\'{i}}k and Martin
	Drahansk{\'{y}}},
  title = {Anatomy of Biometric Passports},
  pages = {258--263},
  booktitle = {Information Science and Industrial Applications 2012,
	Advanced Science and Technology Letters, Volume 4},
  journal = {Advanced Science and Technology Letters},
  volume = {2012},
  number = {4},
  year = {2012},
  location = {Cebu - Filip{\'{i}}nsk{\'{a}} republika, AU},
  publisher = {Springer Verlag},
  ISSN = {2287-1233},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs.iso-8859-2?id=10008}
}

Vaše IPv4 adresa: 54.234.114.202
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]