Článek ve sborníku konference

MALAČKA Ondřej, SAMEK Jan, ZBOŘIL František a ZBOŘIL František V.. Interval Trust Representation. In: Proceedings of CSE 2012 International Conference on Computer Science and Engineering. Košice: Fakulta elektrotechniky a informatiky, Technická univerzita v Košiciach, 2012, s. 175-182. ISBN 978-80-8143-049-7.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Interval Trust Representation
Název (cs):Reprezentace důvěry intervalem
Strany:175-182
Sborník:Proceedings of CSE 2012 International Conference on Computer Science and Engineering
Konference:International Scientific Conference on Computer Science and Engineering, CSE 2012
Místo vydání:Košice, SK
Rok:2012
ISBN:978-80-8143-049-7
Vydavatel:Fakulta elektrotechniky a informatiky, Technická univerzita v Košiciach
Klíčová slova
důvěra, reprezentace, interval
Anotace
Článek se zabývá popisem různých druhů reprezentace důvěry a porovnává jejich možné využití, výhody a nevýhody. Závěry pro jednotlivé reprezentace jsou experimentálně ověřeny.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Ond{\v{r}}ej Mala{\v{c}}ka and Jan Samek and Franti{\v{s}}ek
	Zbo{\v{r}}il and V. Franti{\v{s}}ek Zbo{\v{r}}il},
   title = {Interval Trust Representation},
   pages = {175--182},
   booktitle = {Proceedings of CSE 2012 International Conference on Computer
	Science and Engineering},
   year = {2012},
   location = {Ko{\v{s}}ice, SK},
   publisher = {Faculty of Electrical Engineering and Informatics,
	University of Technology Ko{\v{s}}ice},
   ISBN = {978-80-8143-049-7},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs.iso-8859-2?id=10011}
}

Vaše IPv4 adresa: 54.156.39.245
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]