Článek ve sborníku konference

DROZD Radek, HÁJEK Josef a DRAHANSKÝ Martin. An algorithm for retina features extraction based on position of the blood vessel bifurcations. In: Biometric Recognition. Guangzhou: Springer London, 2012, s. 308-315. ISBN 978-3-642-35135-8. ISSN 0302-9743. Dostupné z: http://www.fit.vutbr.cz/~ihajek/retina/CCBR2012/978-3-642-35135-8_book_printpdf.pdf
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:An algorithm for retina features extraction based on position of the blood vessel bifurcations
Název (cs):Algoritmus pro extrakci biometrických rysů z obrazu sítnice založený na bifurkacích
Strany:308-315
Sborník:Biometric Recognition
Konference:The 7th Chinese Conference on Biometric Recognition
Řada knih:Lecture Notes in Computer Science
Místo vydání:Guangzhou, CN
Rok:2012
URL:http://www.fit.vutbr.cz/~ihajek/retina/CCBR2012/978-3-642-35135-8_book_printpdf.pdf
ISBN:978-3-642-35135-8
Časopis:Lecture Notes in Computer Science, č. 7701, DE
ISSN:0302-9743
DOI:10.1007/978-3-642-35136-5
Vydavatel:Springer London
Klíčová slova
retina, biometrics, fundus camera, blood vessel, matched filtering, digital signal processor, filtering, optic disc, macula, bifurcation point
Anotace
Článek pojednává o návrhu algoritmu pro extrakci rysů z krevního řečiště sítnice na zadní straně oční bulvy. Automatizovaná extrakce je založena na bifurkacích (bodech, kde se jedna céva rozděluje na dvě) v sítnici. Každá bifurkace je následně specifikována vlastní pozicí danou souřadným systémem odvozeným ze vzájemné pozice optického disku a fovei. Kompletní algoritmu byl vyvinut v jazyku C++ a využívá knihovny OpenCV pro zpracování obrazu. Navržená metoda byla testována na obrázcích sítnic dostupných z databází STARE a DRIVE.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Radek Drozd and Josef H{\'{a}}jek and Martin Drahansk{\'{y}}},
  title = {An algorithm for retina features extraction based on
	position of the blood vessel bifurcations},
  pages = {308--315},
  booktitle = {Biometric Recognition},
  series = {Lecture Notes in Computer Science},
  journal = {Lecture Notes in Computer Science},
  number = {7701},
  year = {2012},
  location = {Guangzhou, CN},
  publisher = {Springer London},
  ISBN = {978-3-642-35135-8},
  ISSN = {0302-9743},
  doi = {10.1007/978-3-642-35136-5},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs.iso-8859-2?id=10036}
}

Vaše IPv4 adresa: 54.198.212.30
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]