Článek v časopise

MALČÍK Dominik a DRAHANSKÝ Martin. Microscopic Analysis of The Chips: Chips deprocessing. Advanced Science and Technology Letters. Sandy Bay: Středisko pro podporu vědy a technického výzkumu, 2012, roč. 2012, č. 7, s. 80-85. ISSN 2287-1233.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Microscopic Analysis of The Chips: Chips deprocessing
Název (cs):Mikroskopická analýza čipů: deprocesing čipů
Strany:80-85
Kniha:The Third International Conference Ubiquitous Computing and Multimedia Applications 2012, Advanced Science and Technology Letters, Volume 7
Místo vydání:Bali - Indonéská republika, AU
Rok:2012
Časopis:Advanced Science and Technology Letters, roč. 2012, č. 7, Sandy Bay, AU
ISSN:2287-1233
Vydavatel:Springer Verlag
Klíčová slova
mikroskop, čip, pouzdro čipu, leadframe, odpouzdření, obnažený čip, dekompozice čipu, analýza čipů
Anotace
V současné době se setkáváme s různými druhy čipů bez nadsázky téměř všude. Jelikož je nutné, aby určité čipy splňovaly jistá kritéria, je třeba prověřit rozličné vlastnosti těchto čipů. Takovou vlastností může být například bezpečnost čipů s ohledem na jejich fyzickou strukturu.
Tento článek je pokračováním naší předchozí práce, resp. publikace týkající se odpouzdřování čipů. Nyní prezentujeme další část - proces dekompozice čipu. Čtenář by měl být na základě námi prezentovaných postupů schopen čip odpouzdřit a také obnažit tranzistory, které jsou ukryté pod několika různými vrstvami. Získané vzorky mohou být použity například pro mikroskopickou analýzu. Samotná analýza bude předmětem naší další publikace.
BibTeX:
@ARTICLE{
  author = {Dominik Mal{\v{c}}{\'{i}}k and Martin
	Drahansk{\'{y}}},
  title = {Microscopic Analysis of The Chips: Chips
	deprocessing},
  pages = {80--85},
  booktitle = {The Third International Conference Ubiquitous Computing and
	Multimedia Applications 2012, Advanced Science and
	Technology Letters, Volume 7},
  journal = {Advanced Science and Technology Letters},
  volume = {2012},
  number = {7},
  year = {2012},
  location = {Bali - Indon{\'{e}}sk{\'{a}} republika, AU},
  publisher = {Springer Verlag},
  ISSN = {2287-1233},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs.iso-8859-2?id=10041}
}

Vaše IPv4 adresa: 54.90.204.233
Přepnout na https

DNSSEC [dnssec]